Vdp. Jozef Loziňák ukončil pastoračnú činnosť

Výpomocný duchovný vdp. Jozef Loziňák 31. januára 2016 ukončil pastoračnú činnosť vo farnosti Štefanová. Za všetko jeho láskyplné úsilie, duchaplné kázne a aj za to, že ako jediný v okolí slúžil sobotné omše s platnosťou na nedeľu, mu patrí veľká vďaka.

Vo farnosti bude pôsobiť vdp. farár Mgr. Ján Záhradník, ktorý je v súčasnosti správca farnosti Vištuk a termíny bohoslužieb na Štefanovej sa budú meniť.
Nespoliehajte sa preto, že najbližšiu sobotu bude na Štefanovej večerná sv. omša s platnosťou na nedeľu.