13. týždeň v Cezročnom období

pi  1. júl 17:30 Jablonec Za † Jána a Rozáliu Feketoví a nevestu Oľgu a + rodinu
18:30 Budmerice Za ctiteľov Božského srdca Ježišovho
so  2. júl 8:00 Budmerice Za † Máriu Cimermanovú, mesačná
ne  3. júl 7:30 Budmerice Za farníkov
  9:00 Jablonec Za † Juraja a Štefániu Mackorovú
  9:30 Štefanová Za † Jána a Hedvigu Zemčíkových
  10:30 Budmerice Za † Vilmu a Ľudovíta Fajnoroví a syna Štefana

Prvopiatkovú večernú sv. omšu v Budmericiach celebruje p. Róbert Režný

Večeradlo bude v sobotu o 7:15

Upratovanie

2.7. t.r. o 9:00 hod. prosíme tieto rodiny na ul. J. Holčeka: Krchňáková, Belová a na ul. Podhajska Zamkovská, Gašparovičová, Talapková, Boldišová, Machalová a 2x Chovancová. Ďakujeme

Ohlášky

Dňa 9.7.2016 chcú v našej farnosti uzavrieť manželstvo Erik Trubač z farnosti Častá a Miriam Jančovičová z farnosti sv. Urbana Nitra – Zobor. Ak by niekto vedel o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Snúbencov vkladáme do našich modlitieb.

 

,