4. Pôstna nedeľa

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

po  27. mar 18:00 Budmerice Za † Magdalénu a Imricha Somorovskí
ut  28. mar 8:00 Budmerice Za † Jána Lukačoviča, rodičov a syna
st  29. mar 17:30 Jablonec Za † Štefana a Katarínu Krištovičoví a † rodinu
18:00 Štefanová Poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc
št  30. mar 18:00 Budmerice Za † Jaroslava Baxu
pi  31. mar 8:00 Štefanová Na úmysel
18:00 Budmerice Za † Máriu, Alexandra, Bohuša a † deti
so  1. apr 16:00 Jablonec Za † Magdalénu Solčányovú a † rodičov
ne  2. apr 7:30 Budmerice Za farníkov
9:00 Jablonec Za † Michala a Margitu Cíferskí a r.o.s.
9:30 Štefanová Za † Veroniku Brablecovú a Vilmu Mrvovú
16:00 Budmerice Za † starých rodičov Študencoví a Halešoví

Správca farnosti prosí, aby ste do konca týždňa prihlásili chorých. Na budúci týždeň v Budmericiach zapisuje po sv. omšiach okrem piatku  na sv. omše.

V piatok mládežnícka sv. omša a po nej stretnutie v dome P. Márie pomocnice

Detské sv. omše budú bývať druhú nedeľu v mesiaci

Liturgický kalendár

27.III. pondelok Sv. Rupert, biskup
28.III. utorok Bl. Renáta, mučenica
29.III. streda Sv. Bertold
30.III.štvrtok Sv. Ján Klimak, opát
31.III piatok Sv. Benjamín, diakon a mučeník
1.IV.sobota Sv. Hugo, biskup

Zápis do prvého ročníka cirkevnej základnej školy:

Cirkevná základná škola sv. Leonarda v Doľanoch pozýva rodičov na zápis ich dieťaťa do tejto školy.
Zápis sa uskutoční dňa 6. apríla od 15:00 – 17:00 hod.

Biblická olimpiáda

Družstvo žiakov z Budmerickej školy získalo na biblickej olympiáde v Modre dekanátnom kole 3. miesto. Blahoželáme im.

Arcidiecézne stretnutie mládeže:

Pozývame mladých na arcidiecézne stretnutie mládeže Cliptime, ktoré sa bude konať vo Svätom Jure 12.-14. mája 2017, teda v čase 100. výročia fatimských zjavení. Heslo stretnutia – „S TEBOU“ – znamená pozvanie pre každého mladého, aby prišiel a prehĺbil svoj vzťah k Bohu a tiež vzájomné vzťahy v spoločenstve Cirkvi. Zvýhodnená registrácia prebieha do 16. apríla. Viac informácií o programe aj o registrácii je na stránke cliptime.sk.

Spovedanie:

v sobotu 1. 4.       Častá       15:00 – 17:00

v sobotu 1. 4.       Jablonec       15:00 – 16:00

v nedeľu 2.4.        Dubová    14:00 – 16:00

v nedeľu 2.4.        Budmerice    14:00 – 16:00

Púť do Szombathely

Farnosť Budmerice organizuje  v rámci osláv 1700. výročia od narodenia sv. Martina púť do Maďarska mesta Szombathely, kde sa sv. Martin narodil. Púť je naplánovaná na 1. júla 2017 v spolupráci s Cestovnou kanceláriou Gazdová. Cena púte vrátane poistného je 23 €. Prihlásiť sa je potrebné čo najskôr u p. Škodovej alebo v Jablonci u p. Bacigála

Možnosť získania odpustkov:

– účasť na pobožnosti krížovej cesty
– v piatok – po sv. prijímaní modlitba pred obrazom Ukrižovaného Pána Ježiša – Dobrý a preláskavý Ježišu…
a za splnenia troch podmienok (sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca)

Hľadá sa kostolník

31. mája t.r. na vlastnú žiadosť končí p. kostolník Stanislav Baxa so službou kostolníka a tiež p. Adelka Baxová tiež na vlastnú žiadosť konči so starostlivosťou o upratovanie kostola a prípravou kvetinvej výzdoby. Preto sa hľadá nový kostolník pre Budmerice. Prosím, kto by mal záujem plniť túto službu nech sa prihlási buď u mňa alebo u členov farskej ekonomickej rady. Ďakujem.

Štúdium katolíckej teológie:

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave ponúka v akademickom roku 2017/2018 magisterské štúdium katolíckej teológie dennou formou pre kandidátov kňazstva, aj pre laikov. Prihlášky sa podávajú do 31.3.2017. Podrobnejšie informácie sú uverejnené na webovej stránke fakulty: www.frcth.uniba.sk.

Letný pobyt pre rozvedených s deťmi

Misionári Saletíni v spolupráci s Centrom Mediácie a Probácie v Prešove pozývajú na Letný pobyt pre rozvedených s deťmi. Tento rok sa uskutoční v dňoch 31. júla až 5. augusta v Hoteli Mier v Pribyline v Račkovej doline. Cena za ubytovanie so stravou a organizačnými nákladmi je pre dospelého 95 Eur a pre dieťa (do 10 r.) 75 Eur. Prihlasovať sa je možné cez formulár, ktorý nájdete na stránke letnypobytprerozvedenych.webnode.sk.

 

, , ,