PIATA PÔSTNA NEDEĽA

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

po  3. apr 18:00 Budmerice Za zdravie a Božiu pomoc pre Zuzanku
ut  4. apr 14:30 Budmerice Za † Fanu Rajkovičovú, pohrebná
st  5. apr 17:30 Jablonec Za † Agnešu Hasíkovú
št  6. apr 17:30 Štefanová Za † Máriu Repašovú (1. výročie)
18:00 Budmerice Za † Jána a Jozefínu Moravčíkoví
pi  7. apr 8:00 Budmerice Za ctiteľov Božského srdca Ježišovho
so  8. apr 8:00 Jablonec Za † Štefana Ogiboviča, Jozefa a Rozáliu Baxoví a r.o.s.
ne  9. apr 7:30 Budmerice Za † Máriu Hašekovú, 10. výročie a manžela Rudolfa a † rodičov
9:00 Jablonec Za † Vladimíra Ochabu a rodičov
9:30 Štefanová Za † Jána Vrškového (20. výročie smrti)
10:30 Budmerice Za farníkov

V piatok v Budmericiach bude sv. omša ríno 8:00 hod. Birmovanci nemusia sa v mesiaci apríl zúčastniť sv. omše na prvý piatok.

V sobotu bude Večeradlo o 7:15 hod.

Prineste si na Kvetnú nedeľu ratolesti na požehnanie a procesiu

Liturgický kalendár

3. IV. pondelok Sv. Richard, biskup

4. IV. utorok Sv. Izidor, biskup a učiteľ Cirkvi

5. IV. streda Sv. Vincent Ferrer, kňaz, Sv.Irena

6. IV. štvrtok Sv. Irenej

7. IV. piatok Sv. Ján Krstiteľ de la Salle – Prvý piatok

8.IV.sobota Sv. Dionýz, biskup

Spovedanie v okolitých farnostiach:

Štefanová     štvrtok 6.4.     16:30 – 18:00

Doľany         piatok  7.4.     16:00 – 18:00

Vištuk           sobota 8.4.     09:30 – 11:30

Modra         sobota 8.4.     15:30 – 18:00

Pezinok        nedeľa 9.4.     14:30 – 18:00

Upratovanie:

8.4. t.r. v sobotu o 9:00 hod. prosíme tieto rodiny na ul. Jána Rašu: Rímešová, Okuliarová,Kordošová, Lukačovičová, Baxová, Chalúpková, Potočná, Lukačovičová, Trajdová, Kačincová, Gioriová, Uhlíková, Halešová a Gažová. Ďakujeme.

Milodary:

veriaca rodina z Budmeríc obetovala na okná do Domu P. Márie pomocnice 1340,- Eur a veriaca z Jablonca obetovala 100,- Eur P Boh zaplať

Hľadá sa kostolník

31. mája t.r. na vlastnú žiadosť končí p. kostolník Stanislav Baxa so službou kostolníka a tiež p. Adelka Baxová tiež na vlastnú žiadosť konči so starostlivosťou o upratovanie kostola a prípravou kvetinvej výzdoby. Preto sa hľadá nový kostolník pre Budmerice. Prosím, kto by mal záujem plniť túto službu nech sa prihlási buď u mňa alebo u členov farskej ekonomickej rady. Ďakujem.

Sv. spoveď chorých

Sv. spoveď chorých v stredu Jablonec a vo štvrtok Budmerice

Lamačské chvály

V piatok 7. apríla t.r. sa v našej farnosti v kultúrnom dome v Budmericiach o 18:00 hod. uskutočnia Lamačské chvály. Téma: Ako žiť Božie slovo v problematických partnerských vzťahoch a svedectvo o stretnutí s Bohom. Slovo Marián Tomašec a Robo Slamka

Zápis do prvého ročníka cirkevnej základnej školy:

Cirkevná základná škola sv. Leonarda v Doľanoch pozýva rodičov na zápis ich dieťaťa do tejto školy.
Zápis sa uskutoční dňa 6. apríla od 15:00 – 17:00 hod.

Arcidiecézne stretnutie mládeže:

Pozývame mladých na arcidiecézne stretnutie mládeže Cliptime, ktoré sa bude konať vo Svätom Jure 12.-14. mája 2017, teda v čase 100. výročia fatimských zjavení. Heslo stretnutia – „S TEBOU“ – znamená pozvanie pre každého mladého, aby prišiel a prehĺbil svoj vzťah k Bohu a tiež vzájomné vzťahy v spoločenstve Cirkvi. Zvýhodnená registrácia prebieha do 16. apríla. Viac informácií o programe aj o registrácii je na stránke cliptime.sk.

Možnosť získania odpustkov:

– účasť na pobožnosti krížovej cesty
– v piatok – po sv. prijímaní modlitba pred obrazom Ukrižovaného Pána Ježiša – Dobrý a preláskavý Ježišu…
a za splnenia troch podmienok (sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca)

Pobožnosť krížovej cesty:

V pôstnom období rozjímame o utrpení Pána Ježiša Krista prosredníctvom pobožnosti krížovej cesty.

Letný pobyt pre rozvedených s deťmi

Misionári Saletíni v spolupráci s Centrom Mediácie a Probácie v Prešove pozývajú na Letný pobyt pre rozvedených s deťmi. Tento rok sa uskutoční v dňoch 31. júla až 5. augusta v Hoteli Mier v Pribyline v Račkovej doline. Cena za ubytovanie so stravou a organizačnými nákladmi je pre dospelého 95 Eur a pre dieťa (do 10 r.) 75 Eur. Prihlasovať sa je možné cez formulár, ktorý nájdete na stránke letnypobytprerozvedenych.webnode.sk.

, , ,