VEĽKÝ TÝŽDEŇ

Bohoslužby v Budmericiach a Jablonci

po  10. apr 18:00 Budmerice Za + rodičov Štefana a Jozefínu Schwarzových
ut  11. apr 18:00 Budmerice Za + Jána Rašlíka a r.o.s.
st  12. apr 17:30 Jablonec Za + Jána a Máriu Benkovskí a Jakuba a Máriu Prikryl
št  13. apr 18:00 Budmerice Za + Alojza Kuglera, 6. výr.
pi  14. apr 17:00 Budmerice Obrady Veľkého piatku
so  15. apr 19:00 Budmerice Za + Annu Severín a Bohumila Hlavatého
ne  16. apr 7:30 Budmerice Za + rodičov Dobrovocký, syna, zaťov a vnuka
9:00 Jablonec Za + Pavla Novomeského
10:30 Budmerice Za farníkov

Na Veľký piatok bude mládežnícka Krížová cesta o 8:00 hod. Birmovanci miesto stretnutia s animátormi sa zúčastnia na Krížovej ceste

Liturgický kalendár

10.IV. pondelok Sv.Seraphion, pustovník
11.IV. utorok Sv. Lea rímska
12.IV. streda Sv. Turibius de Mongrovejo, biskup
13.IV. štvrtok Zelený Štvrtok
14.IV. piatok Slávenie utrpenia a smrti Pána
12.IV. sobota Veľkonočná vigília

Milodary:

Veriaci z Jablonca a z Budmeríc obetovali 205,- Eur P. Boh zaplať.

Na veľkonočnú nedeľu bude farská ofera. Za Váš milodar vopred P. Boh zaplať.

Hľadá sa kostolník

31. mája t.r. na vlastnú žiadosť končí p. kostolník Stanislav Baxa so službou kostolníka a tiež p. Adelka Baxová tiež na vlastnú žiadosť konči so starostlivosťou o upratovanie kostola a prípravou kvetinvej výzdoby. Preto sa hľadá nový kostolník pre Budmerice. Kto by mal záujem plniť túto službu nech sa prihlási buď u administrátora farnosti JCLic. JUDr. Mgr. Branislava Trubača, alebo u členov farskej ekonomickej rady.

Veľkonočné trojdnie

Veľkonočné trojdnie Pánovho umučenia a zmŕtvychvstania sa začína večernou omšou vo štvrtok Pánovej večere, jeho stredobodom je Veľkonočná vigília a končí sa vešperami Nedele Pánovho zmŕtvychvstania. V Piatok pánovho umučenia  a smrti je deň pokánia záväzný v celej cirkvi, vtedy sa zdržiavame mäsitého pokrmu a zachovávame pôst.

Na Zelený Štvrtok bude kostol  otvorený do 19:15 hodiny. Využime túto príležitosť k tichej adorácii Ježiša v Getsemanskej záhrade.

Po skončení obradov Veľkého piatku bude nasledovať poklona pri Božom hrobe. Za týmto účelom bude kostol otvorený do 19:00 hod.

V sobotu bude v Budmericiach od 9:30 hod. do 18:30 hod. adorácia pri Pánovom hrobe . O 9:00 hod. sa spoločne pomodlíme posvätné čítanie  a ranné chvály. Obrady Veľkonočnej vigílie začnú o 19:00 hod. Na Veľkonočnú vigíliu si prineste sviečky

Vo Veľkonočnom trojdní za splnenia zvyčajných podmienok možno získať úplné odpustky:

  1. pri verejnej adorácií Najsvätejšej sviatosti na Zelený štvrtok recitovaním alebo spevom Tantum ergo;
  2. za nábožnú účasť na poklone kríža pri liturgickom slávení na Veľký piatok;
  3. za obnovu krstných sľubov pri slávení Veľkonočnej vigílie.

Administrátor farnosti JCLic. JUDr. Mgr. Branislav Trubač pripomína birmovancom, aby sa zúčastnili na obradoch veľkonočného trojdnia.

, , , ,