Veľkonočné obdobie

Bohoslužby v Budmericiach a Jablonci

po  17. apr 8:00 Budmerice Za + Jozefa Matejíka a r.o.s.
9:30 Jablonec Za + rodinu Šaturovú a Némovú
ut  18. apr
st  19. apr 18:00 Budmerice Za + rodinu Jána Polláka, Františka Vrábela a rodičov
št  20. apr 18:00 Budmerice Za + rodičov Neščákoví a Hujsiloví
pi  21. apr
so  22. apr
ne  23. apr 7:30 Budmerice Za + Martina a Katarínu Tisonoví, rodičia, synov Vincenta a Jána
9:00 Jablonec Za miništrantov našej farnosti
10:30 Budmerice Za farníkov

Na budúcu nedeľu 23.4. t.r. bude stretnutie miništrantov o 15:00 hod. v Dome P. Márie Pomocnice

Liturgický kalendár

VEĽKONOČNÝ PONDELOK
VEĽKONOČNÝ UTOROK
VEĽKONOČNÁ STREDA
VEĽKONOČNÝ ŠTVRTOK
VEĽKONOČNÝ PIATOK
VEĽKONOČNÁ SOBOTA
DRUHÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA – NEDEĽA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

Milodary

Veriaca z Jablonca obetovala 30,- Eur P. Boh zaplať

Upratovanie

22.4. t.r. v sobotu o 9:00 hod. prosíme tieto rodiny na ul. Jána Rašu: Svrčková, Kostnická, Vydrová, Tomašovičová, Nahálková a Nagyová. Ďakujeme.

Hľadá sa kostolník

31. mája t.r. na vlastnú žiadosť končí p. kostolník Stanislav Baxa so službou kostolníka a tiež p. Adelka Baxová tiež na vlastnú žiadosť konči so starostlivosťou o upratovanie kostola a prípravou kvetinvej výzdoby. Preto sa hľadá nový kostolník pre Budmerice. Kto by mal záujem plniť túto službu nech sa prihlási buď u administrátora farnosti JCLic. JUDr. Mgr. Branislava Trubača, alebo u členov farskej ekonomickej rady.

,