PIATA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

ut  16. máj 18:00 Budmerice Za pomoc Božiu v chorobe
st  17. máj 17:30 Jablonec Za † Oľgu Jakubovie, ročná
18:00 Štefanová Za † Pavla a Hedvigu Jakušových, synov a nevestu
ne  21. máj 7:30 Budmerice Za zdravie a Božiu pomoc a poďakovanie k 75. narodeninám
9:00 Jablonec Za farníkov
9:30 Štefanová Za Božie požehnanie pre Hanku a celú rodinu
10:30 Budmerice Za † Adrianu Moravčíkovú

V prípade pohrebu vo štvrtok a piatok treba volať na číslo 0918650744

Liturgický kalendár

15.V. pondelok Sv. Žofia, panna a mučenica
16.V. utorok Sv. Ján Nepomucký, kňaz a mučeník – Sp
17.V. streda Sv. Paschal Baylonský,
18.V. štvrtok Sv. Ján I., pápež a mučeník – Ľsp
19.V. piatok Sv. Peter Celestín V., pápež, sv. Urban I.
13.V.sobota Sv. Bernardín Sienský, kňaz – Ľsp

Stretnutie birmovancov

V piatok 19. mája a v sobotu 20. mája podľa skupín budú mať birmovanci stretko s animátormi. V piatok z Jablonca, Štefanová a Dolné Orešany a v sobotu z Budmeríc.

, ,