7. Veľkonočná nedeľa

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

po  29. máj 18:00 Budmerice Za † Marta Schmitdová
ut  30. máj 18:00 Budmerice Za † Petra Babinca a st.r.o.s.
st  31. máj 17:30 Jablonec Za † Jána a Rozáliu Feketeoví, † krstných rodičov a starých rodičov
18:00 Štefanová Za † Štefana a Rozáliu Krajčovičových
št  1. jún
pi  2. jún 8:00 Štefanová na úmysel otca arcibiskupa
17:30 Jablonec Za † manželov Šarmíroví, Izakovičoví, † brata Viliama a dcéru Lenku
18:30 Budmerice Za ctiteľov Božského srdca Ježišovho
so  3. jún 8:00 Budmerice Za † Annu a Štefana Noskovičoví
ne  4. jún 7:30 Budmerice Za farníkov
  9:00 Jablonec Za † Štefana Horváta a r.o.s.
  9:30 Štefanová Za † rodičov Omastových a Polakovičových
  10:30 Budmerice Za † Jozefa Petrakoviča a rodičov

V sobotu o 7:15 bude večeradlo a v nedeľu bude farská ofera.

Liturgický kalendár:

Pondelok: Féria
Utorok: Féria
Streda: Féria
Štvrtok: sv. Justína, mučeníka Spomienka
Piatok: Prvý piatok v mesiaci Féria
Sobota: sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov Spomienka
Nedeľa: Zoslania Ducha Svätého

Upratovanie:

3.6. t.r. v sobotu o 9:00 hod. prosíme tieto rodiny na ul. Červenej armády: Holúbeková, Krajčovičová, Mladenová, Škodová, Tomašovičová, Císarová, Baxová, Krajčovičová, Chobotová. Porosil by som skupinu, ktorá bude upratovať v tomto týždni, pokiaľ sa to nevyrieši inak, aby sa postarali aj o kvetinovú výzdobu. Postačuje, aby bol kvetinová výzdoba pri obetnom stole a pri bohostánku. Ďakujeme.

Sv. spoveď

V Budmericiach pondelok a utorok od 17:00 do sv. omši. Vo štvrtok a piatok sa spovedať nebude.

Kostolník

Od 31. mája je uvoľnené miesto kostolníka v Budmericiach. Správca farnosti sa ospravedlňuje za vzniknuté problémy, ktoré s tým budú súvisieť.

Úprimné P. Boh zaplať p. Adelke Baxovej a  p. kostolníkovi Stanislavovi Baxovi za dlhoročnú službu, ktorú konali pre kostol Budmerice.

 

, ,