DESIATA NEDEĽA CEZ ROK

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

ut  13. jún 17:30 Jablonec Za Miroslava Krasňanského a r.o.s. a Jána Siňáka
št  15. jún 8:00 Budmerice Za farníkov
  17:00 Štefanová Za † Ľudmilu Kubíkovú a dcéru
  17:30 Jablonec Za † Štefana a Justínu Trabalíkoví a dcéru Honorátu
  18:30 Budmerice Za † Jozefa Čecha
pi  16. jún 18:00 Budmerice Za Pavla Križana
so  17. jún 15:00 Budmerice sobáš Jozef Miškovič a Mária Benešová
ne  18. jún 7:30 Budmerice Za farníkov
  9:00 Jablonec Za prvoprijímajúce deti a ich rodičov a krstných rodičov
  9:30 Štefanová Za † Karola Slávika (15. výročie smrti)
  10:30 Budmerice Za † Helenu a Libora Haršánioví

Liturgický kalendár

12.VI. pondelok Sv. Barnabáš, apoštol – Sp
13.VI. utorok Sv. Anton Paduánsky kňaz a učiteľ Cirkvi – Sp
14.VI. streda Sv. Elizej, prorok, sv. Valér a Rúfus, mučeníci
15.VI. štvrtok Najsvätejšie kristovo Telo a Krv – Slávnosť – prikázaný sviatok
16.VI. piatok Sv.Benon , biskup
17.VI. sobota Sv. Nikander a Marcián, mučeníci

Upratovanie:

17.6. t.r. v sobotu hneď po sv. omši prosíme tieto rodiny na ul. Modranská: Baxová, ul. Revolučná: Jakabovičová, Lovasová, Hrdličková, Krasňanská, Machalová, Polčičová, Moravčíková, Sobolíková a Országhová. Porosil by som skupinu, ktorá bude upratovať v tomto týždni, aby sa postarali aj o kvetinovú výzdobu. Postačuje, aby bol kvetinová výzdoba pri obetnom stole a pri bohostánku. Ďakujeme.

Milodary:

veriaci Budmeríc obetoval 50,- Eur. V nedeľu bude farský ofera v Jablonci

Prvé sv. prijímanie

Spovedať deti k prvému sv. prijímaniu v Jablonci budem v sobotu od 9:30 hod.

V nedeľu bude prvé sv. prijímanie v Jablonci

V stredu v kostole v Budmericiach od 14:30 do 15:30 hod. bude nácvik na prvé sv. prijímanie pre deti z Budmeríc

Ohlášky

Dňa 17.6.2017 chcú v našej farnosti uzavrieť manželstvo Jozef Miškovič z farnosti Budmerice a Mária Benešová z farnosti Budmerice. Ak by niekto vedel o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Snúbencov vkladáme do našich modlitieb.
Dňa 01.7.2016 chcú v našej farnosti uzavrieť manželstvo Tomáš Aulitis z farnosti Budmerice a Eva Gáliková z farnosti Budmerice. Ak by niekto vedel o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Snúbencov vkladáme do našich modlitieb.

 

Rekolekcie

V pondelok o 9:00 hod bude rekolekcia v Báhoni

Stretnutie miništrantov

Stretnutie miništrantov bude v nedeľu po 15:00 hod.

Pút do Sombathehly

Pút do Sombathehlybude 1. júla, kto ma záujem môže sa prihlásiť u p. Škodovej.

, , , ,