JEDENÁSTA NEDEĽA CEZ ROK

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

ut  20. jún 18:00 Budmerice Za + Mária Babinca, mesačná
st  21. jún 18:00 Jablonec Za + Miroslava Krasňanského a r.o.s. a Jána Sináka
št  22. jún 18:00 Budmerice Za zdravie a Božiu pomoc pre Andrejku
pi  23. jún 17:00 Budmerice Na úmysel ordinára
18:00 Jablonec Za + Jozefa Sináka, r.o.s. a + brata Mariana
so  24. jún 8:00 Budmerice Za + Jozefa a Jozefínu Tešovičoví a + syna
ne  25. jún 7:30 Budmerice Za farníkov
9:00 Jablonec Za + Antona a Máriu Baničoví, zaťa Viliama a Dominika
9:30 Štefanová Za rodičov Dobrovodských a za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu
10:30 Budmerice Za prvoprijímajúce deti a ich rodičov a krstných rodičov

V utorok bude posledná katechéza pre dospelých. Cez prázdniny katechézy pre dospelých nebudú

Liturgický kalendár:

Pondelok: Féria
Utorok: Féria
Streda: sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka Spomienka
Štvrtok: Féria
Piatok: NAJSVÄTEJŠIEHO SRDCA JEŽIŠOVHO Slávnosť
Sobota: NARODENIE SV. JÁNA KRSTITEĽA Slávnosť
Nedeľa: DVANÁSTA NEDEĽA CEZ ROK

Upratovanie:

Na budúci týždeň upratujú rodičia prvoprijimajúcich detí. Ďakujeme.

Milodary:

V nedeľu bude farská zbierka v Budmericiach

Ohlášky

Dňa 01.7.2017 chcú v našej farnosti uzavrieť manželstvo Tomáš Aulitis z farnosti Budmerice a Eva Gáliková z farnosti Budmerice. Ak by niekto vedel o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Snúbencov vkladáme do našich modlitieb.

Prvé sv. prijímanie

V nedeľu o 10:30 hod bude prvé sv. prijímanie v Budmericiach. Spoveď detí k prvému sv. prijímaniu v Budmericiach bude v sobotu od 9:00 hod.
V utorok v kostole v Budmericiach od 15:00 do 17:00 hod. bude nácvik na prvé sv. prijímanie pre deti z Budmeríc.
Nástup detí na prvé sv. prijímanie bude v nedeľu. Najneskoršie nech sa deti zhromaždia pred farou o 10:20 hod. Potom pôjdu v sprievode rodičov do kostola

, , ,