DVANÁSTA NEDEĽA CEZ ROK

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

ut  27. jún 18:00 Budmerice Za † Michala Gálika, ročná
st  28. jún
št  29. jún 8:00 Budmerice Za farníkov
  17:00 Štefanová Za † Mareka Fuknu (1. Výročie smrti)
  17:30 Jablonec Za † Jána a Teréziu Freivoltovú a r.o.s.
  18:30 Budmerice Za † Irenku Petrakovičovú, 25. výročie
pi  30. jún 18:00 Budmerice Za † Petra Rašu, 10. výr.
so  1. júl 15:30 Budmerice Tomáš Aulitis a Eva Gáliková, sobáš
ne  2. júl 7:30 Budmerice Za farníkov
  9:00 Jablonec Za zdravie a Božiu pomoc z príležitosti dožitých 70 rokov
  9:30 Štefanová Za zdravie a Božiu pomoc
  10:30 Budmerice Za † Helenu a Libora Haršánioví

Vo štvrtok 29.6. máme slávnosť sv. apoštolov Petra a Pavla. Je to prikázaný sviatok. V piatok bude mládežnícka sv. omša a po nej stretnutie na fare. V nedeľu o 17:00 hod. bude opekačka na farskej záhrade pre mládežníkov a birmovancov.

Liturgický kalendár

26.VI. pondelok Sv. Romuald, opát – Ľsp

27.VI. utorok Sv.Cyril Alexandrijský, biskup a učiteľ Cirkvi –Ľsp

28.VI. streda Sv. Irenej, biskup a mučeník – Sp

29.VI. štvrtok Sv. Peter a Pavol, apoštoli – Slávnosť

30.VI. piatok Prví svätý mučeníci Cirkvi v Ríme –Ľsp

1.VII. sobota Sv. Oliver Plunkett, biskup a mučeník

Upratovanie:

30.6. t.r. v piatok hneď po sv. omši prosíme tieto rodiny na ul. Revolučná: Benešová, Drefková, Baxová, Kuchtová, Jelemenská, Rajkovičová, Šebová, Žiačiková, Hegerová a Miškovičová. Porosil by som skupinu, ktorá bude upratovať v tomto týždni, aby sa postarali aj o kvetinovú výzdobu. Postačuje, aby bol kvetinová výzdoba pri obetnom stole a pri bohostánku. Ďakujeme.

Milodary:

Veriaca rodina obetovala 100,- Eur a veriaca obetovala 100,- Eur na opravu strechy kostola. Doposiaľ sme na opravu strechy vyzberali 2636,35 Eur
Vo štvrtok bude zbierka na dobročinné diela sv. Otca

Ohlášky

Dňa 01.7.2016 chcú v našej farnosti uzavrieť manželstvo Tomáš Aulitis z farnosti Budmerice a Eva Gáliková z farnosti Budmerice. Ak by niekto vedel o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Snúbencov vkladáme do našich modlitieb.

Szombathely

Odchod autobusu na púť 1.7. (v sobotu) do Szombathely bude ráno o 6:00 hod z námestia Budmerice a z Jablonca o 6:15 hod z troch zastávok

, , ,