PÄTNÁSTA NEDEĽA CEZ ROK

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

ut  18. júl 18:00 Budmerice Za † Jozefa a Ľudmilu Pajchortovú a zaťa
st  19. júl 17:30 Jablonec Za † Stanislava Pociska a r.o.s.
18:00 Štefanová Za † Štefana Nováka
št  20. júl 18:00 Budmerice Za † Karola a Štefana Štepku
pi  21. júl 15:00 Budmerice POBOŽNOSŤ K BOŽIEMU MILOSRDENSTVU
18:00 Budmerice Za † Antona a Rozáliu Podmanickí
so  22. júl 7:30 Budmerice Za † Margitu a Františka Križanoví
ne  23. júl 7:30 Budmerice Za farníkov
  9:00 Jablonec Za † Jarmilu Gogovú a str. rodičov
  9:30 Štefanová Za † Antona a Annu Mackových a syna Jaroslava
  10:30 Budmerice Za † Máriu Rášovú

V piatok o 15:00 hod. sa budeme spoločne v kostole modliť pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu

Liturgický kalendár

17.VII. pondelok Sv. Andrej Svorad a Benedikt. pustovníci – Sp
18.VII. utorok Sv. Fridrich, biskup
19.VII. streda Sv. Zlatica (Aurea), panna a mučenica
20.VII. štvrtok Sv. Apolinár, biskup a mučeník – Ľsp
21.VII. piatok Sv. Vavrinec z Brindisi, kňaz a učteľ Cirkvi –Ľsp
22.VII. sobota Sv. Mária Magdaléna – Sviatok

Upratovanie:

21.7. t.r. v piatok hneď po sv. omši prosíme tieto rodiny na ul. J. Holčeka: Kunáková, Šumská, Rausová, Bírová, Štepková, Čechová, Fajnorová, Krajčovičová, Holešová a Halešová. Porosil by som skupinu, ktorá bude upratovať v tomto týždni, aby sa postarali aj o kvetinovú výzdobu. Postačuje, aby bol kvetinová výzdoba pri obetnom stole a pri bohostánku. Ďakujeme.

Zbierky

Na budúce nedeľu bude v Budmericiach farská zbierka na opravu strechy veže kostola v Budmericiach. Na budúcu nedeľu bude v Jablonci farská ofera

Hody

Na budúcu nedeľu v Jablonci slávime slávnosť sv. Márie Magdalény – čiže hody. Slávnosť bude aj pri kaplnke Márie Magdalény na Zochovej chate.

, , ,