SEDEMNÁSTA NEDEĽA CEZ ROK

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

st  2. aug 18:00 Štefanová Za † Štefana a Alžbetu Kirinovičových, rodičov a svokrovcov
pi  4. aug 8:00 Budmerice Za ctiteľov Božského srdca Ježišovho
8:00 Štefanová Za † Máriu a dcéru Zuzanu
so  5. aug 18:00 Jablonec Za † Štefana Nemca, † Jozefa a Annu Dorociakovú, † Jána a Veroniku Dlhopolčekovú
ne  6. aug 9:30 Štefanová Za † rodičov Jozefa a Máriu Kirinovičových
  10:30 Budmerice Za † Ivana Baxu, 25. výročie

Liturgický kalendár

31.VII. pondelok Sv. Ignác z Loyoly, kňaz – Sp
1.VIII. utorok Sv. Alfonz Mária de Liguori, biskup a učiteľ Cirkvi – Sp
2.VII. streda Sv. Euzébius Vercellský, biskup – Ľsp
3.VIII. štvrtok Sv. Lýdia, predavačka purpuru
4.VIII. piatok Sv. Ján Mária Vianney, kňaz – Sp – Prvý piatok
5.VIII. sobota Výročie posviacky hlavnej Mariánskej baziliky v Ríme- Ľsp

Porciunkulové odpustky

Dňa 2. augusta možno vo farských, bazilikách minor a katedrálnych kostoloch získať úplné odpustky „Porciunkuly“. Skutok predpísaný na získanie odpustkov je nábožná návšteva kostola spojená s Modlitbou Pána (Otče nás) a vyznaním viery (Verím v Boha). Okrem toho treba splniť tri podmienky: sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Sv. Otca Tieto odpustky možno získať aj vo františkánskych kostoloch.

Dovolenka

Od 31. júla do 12. augusta t.r. má administrátor farnosti dovolenku. V prípade pohrebu ma d.p. Vladimír Banský z Častej.
V sobotu o 18:00 hod. v Jablonci sv. omša s platnosťou na nedeľu a v Budmericiach v nedeľu o 10:30 hod o 7:30 sv. omša nebude.

Milodary:

Mesačná zbierka vyniesla 1005,56 Eur. Milodar na opravu strechy 300,- Eur

, , ,