21. NEDEĽA CEZ ROK

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

št  31. aug 18:00 Budmerice
Za + Karola a Helenu Hlavinoví
pi  1. sep 7:30 Budmerice
Za ctiteľov Boťského srdca Ježišovho
8:00 Štefanová
Na úmysel otca arcibiskupa
9:00 Jablonec
Za + rodinu Ochabovú /Zahumenský/
so  2. sep 16:00 Budmerice
Sobáš Miroslav Miškovič a Michaela Noskovičová
18:00 Štefanová Na úmysel
ne  3. sep 7:30 Budmerice Za farníkov
  9:00 Jablonec
Za + rodinu Šaturovú a Baničovú
  9:30 Štefanová
Za † rodičov Oškerových a súrodencov
  10:30 Budmerice
Za + Oľgu Prétoryovú

Liturgický kalendár:

Pondelok: sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi Spomienka
Utorok: Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa Spomienka
Streda: Féria
Štvrtok: Féria
Piatok: Prvý piatok v mesiaci Féria
Sobota: Féria
Nedeľa: DVADSIATA DRHÁ NEDEĽA CEZ ROK

Upratovanie:

1.9. t.r. v piatok o ráno 8:30 hod. prosíme tieto rodiny na ul. J. Holčeka: Hašáková, Hegerová, Belicová, Kulifajová, Baničová, Krištovíková, Putecová, Dusíková, Fridlová, Pechová a Ochabová. Ďakujeme.

Milodary:

Milodary na vežu 250,- Eur. Na opravu veže sa doposiaľ vyzberalo 5442,16 Eur. Potrebujeme ešte 1557, 84. Z tohto dôvodu je dnes je farská zbierka na opravu veže kostola v Budmericiach. Za váš milodar vopred P. Boh zaplať

Sv. spoveď

V pondelok ráno po sv. omši a vo štvrtok v Budmericach od 17:15 hod. a v Jablonci v piatok pred sv. omšou

Ohlášky

Dňa 02.9.2017 chcú v našej farnosti uzavrieť manželstvo Miroslav Miškovič z farnosti Budmerice a Michaela Noskovičová z farnosti Pezinok. Ak by niekto vedel o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Snúbencov vkladáme do našich modlitieb.
Dňa 09.9.2017 chcú v našej farnosti uzavrieť manželstvo Matúš Fekete z farnosti Budmerice a Diana Feketová z farnosti Budmerice. Ak by niekto vedel o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Snúbencov vkladáme do našich modlitieb.

Púť ku kaplnke sv. Rozálie:

Na budúcu nedeľu 3. septembra bude o 10:30 hod. sv. omšu pri kaplnke sv. Rozálie. V prípade nepriaznivého počasia bude sv. omša o 10:30 hod. v kostole v Štefanovej.

, , , ,