22. NEDEĽA CEZ ROK

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

po  4. sep 18:00 Budmerice
Za † Ľudmilu Moravčíkovú a rodičov
ut  5. sep 18:00 Budmerice
Za † Jozefa Kačeriaka
st  6. sep 17:30 Jablonec
Za zdravie a Božiu pomoc pre Elišku a Ninku
18:00 Štefanová
Za † Františka Bohuša a rodičov
št  7. sep 18:00 Budmerice
Za † Jozefa Hlavatého
pi  8. sep 17:00 Štefanová
Za † rodinu Hrdličkovú
18:00 Budmerice
Za † Karola Olšu a Ľudmilu a syna Ladislava
so  9. sep 7:30 Budmerice
Za † Libora a Máriu Vydroví a r.o.s.
15:00 Jablonec
Sobáš Matúš Fekete a Diana Feketeová
ne  10. sep 7:30 Budmerice Za farníkov
9:00 Jablonec
Za † Veroniku Dudekovú, výročná
9:30 Štefanová
Za zdravie a Božiu pomoc pre jubilanta
10:30 Budmerice
Za † Štefana a Magdalénu Lackoví a zaťa Jaroslava

Na budúcu nedeľu bude pobožnosť k Panne Márií v kaplnke na cintoríne o 14:30 hod.

Liturgický kalendár

4.IX. pondelok Sv. Rozália, panna
5.IX. utorok Svätá Tereza z Kalkaty, panna a rehoľnica –Ľsp
6.IX. streda Sv. Zachariáš, prorok, sv.Mansvét, biskup a mučeník
7.IX. štvrtok Sv. Marek Križan, Melichar Grodziecky a Štefan
Pongrácz, kňazi a mučeníci – Sp
8.IX. piatok Narodenie Panny Márie – Sviatok
9.IX. sobota Sv. Peter Claver, kňaz –Ľsp

Upratovanie:

8.9. t.r. v piatok po sv. omši prosíme tieto rodiny na ul. J. Holčeka: Hrdličková, Friedlová, Molnárová, Perželová, Tisoňová, Oškerová, Parajková, Bejdáková, Prétoryová, Buttková, Somorovská, Pérová, Lukačovičová, Študencová a Mondeková Ďakujeme.

Milodary:

105,- Eur. Zbierka na opravu veže vyniesla 1268,05 Eur. Doteraz sa teda zozbieralo 6710,21 Eur. Do 7000,- Eur chýba ešte 289,79 Eur

Ohlášky

Dňa 09.9.2017 chcú v našej farnosti uzavrieť manželstvo Matúš Fekete z farnosti Budmerice a Diana Feketová z Bratislavskej farnosti. Ak by niekto vedel o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Snúbencov vkladáme do našich modlitieb.

, ,