23. NEDEĽA CEZ ROK

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

po  11. sep
Rekolekcia vo Sv. Jure v piaristickom kostole
ut  12. sep 18:00 Budmerice
Za + Jozefa Peško a rodičov
st  13. sep
št  14. sep 17:00 Štefanová
Za zdravie a Božiu pomoc
17:30 Jablonec
Za + Emíliu Šaturovú a syna Jozefa a r.o.s.
18:30 Budmerice
Za + starých rodičov Olšoví a Kováčoví
pi  15. sep 17:00 Štefanová
Poďakovanie za 90 rokov života
8:00 Budmerice
Za + Eduarda a Boženu Baxoví a r.o.s.
9:30 Jablonec
Za + Agnešu Hasíkovú a Hyncovú
so  16. sep 7:30 Budmerice
Za + Jozefa Rajkoviča
ne  17. sep 7:30 Budmerice
Za + Annu Mudrákovú a str. r. Valkoví
9:00 Jablonec
Za zdravie a Božiu pomoc a poďakovanie pre rodinu z príležitosti životného jubilea (70 rokov)
9:30 Štefanová
Za † Filoménu Vaškovú (1. výročie smrti)
10:30 Budmerice Za farníkov

Liturgický kalendár

11.IX. pondelok Sv. Protus a Hyacint, mučeníci
12.IX. utorok Najsvätejšie meno Panny Márie –Ľsp
13.IX. streda Sv. Ján Zlatoústy, biskup a učiteľ Cirkvi – Sp
14.IX. štvrtok Povýšenie Svätého Kríža – Sviatok
15.IX. piatok Sedembolestná Panna Mária – Patrónka Slovenska -Slávnosť
16.IX. sobota Sv. Kornel, pápež a Cyprián, biskup, mučeníci –Sp

Na budúcu nedeľu budeme v Budmericiach sláviť výročie posviacky chrámu, čiže hody

Upratovanie:

16.9. t.r. v sobotu (piatok je slávnosť Sedembolestnej P. Márie) po rannej sv. omši prosíme tieto rodiny na ul. J. Holčeka: Nižnanová, Sedliaková, Somorovská, Somorovská, Haláková, Podmajerská, Baxová. Jablonecká cesta: Poláková, Polakovičová a Baxová. Ďakujeme.

Milodary:

Veriace z Jablonca obetovali na opravu veže 60,- Eur a veriaca z Častej obetovala 50,- Eur z Budmeríc veriac obetovala 200,- Eur na opravu veže. P. Boh zaplať. Na budúcu nedeľu bude v Budmericiach farská ofera.

Blahorečenie Titusa Zemana

Prosím prihláste sa u administrátora farnosti (možno aj telefonicky), kto by mal záujem ísť spoločným autobusom na slávenie blahorečenia Titusa Zemana 30. septembra t.r.

Katechéza ku krstu

Vo štvrtok o 19:30 hod. (po sv. omši) bude katechéza pre rodičov ku krstu. Ak niekto plánuje v mesiaci septembri a októbri dať si pokrstiť svoje dieťa. Nech sa prihlási do štvrtka u mňa. Postačuje aj telefonicky.

Ohlásenie plánu

Kto plánuje uzatvoriť sviatostné manželstvo. Je potrebné sa minimálne pred sobášom polroka sa prihlásiť na príslušnom farskom úrade, kde hodlá prijať sviatostné manželstvo.

Ohlášky

Dňa 07.10.2017 chcú v našej farnosti uzavrieť manželstvo Matej Géč z Bratislavy a Lenka Moravčíková z farnosti Budmerice. Ak by niekto vedel o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Snúbencov vkladáme do našich modlitieb.

, , , ,