24. NEDEĽA CEZ ROK

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

ut  19. sep 13:00 Budmerice
Za † Jána Gavalera, pohrebná
st  20. sep
št  21. sep 17:30 Jablonec
Za † Floriána a Máriu Nemčovičoví
18:00 Štefanová
Za † Jozefa Nižňana, rodičov a svokrovcov
pi  22. sep 18:00 Budmerice
Za † Jozefa Stojkoviča, 10.výročie
so 23. sept 7:30 Budmerice
Za † Alojza Zamkovského a nevestu Helenu
ne  24. sep 7:30 Budmerice
Za † Štefana Uhlíka. 10. výročie
  9:00 Jablonec
Poďakovanie za Božiu pomoc z príležitosti 30 rokov sobáša
  9:30 Štefanová
Za † sestry, bratov, švagrov a švagriné
  10:30 Budmerice Za farníkov

Liturgický kalendár

18.IX. pondelok Sv. Jozef Kupertínsky, kňaz
19.IX. utorok Sv. Január, biskup a mučeník –Ľsp
20.IX. streda Sv. Ondrej Kim Taegon,kňaz a Pavol Chong Hasang a spoločníci, mučeníci – Sp – kántry
21.IX. štvrtok Sv. Matúš, apoštol – Sviatok
22.IX. piatok Sv. Emerán, biskup a mučeník – kántry
23.IX. sobota Sv. Pio z Pietrelčiny, kňaz – Sp – kántry

Upratovanie:

v piatok prosíme tieto rodiny na ul. J. Holčeka: Stranovská, Hlavatá, Hlavatá, Sasková, Pastvová, Oškerová, Oškerová, Oláhová, Figurová a Moravčíková. Ďakujeme.

Milodary:

Mladomanželia obetovali na opravu strechy 90,- Eur, a veriaca z Budmeríc na ten istý ciel obetovala 100,- eur a veriaci obetoval 30,- Eur. P. Boh zaplať

Ohlášky:

Dňa 07.10.2017 chcú v našej farnosti uzavrieť manželstvo Matej Géč z Bratislavy a Lenka Moravčíková z farnosti Budmerice. Ak by niekto vedel o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Snúbencov vkladáme do našich modlitieb.

Zastupovanie:

Od pondelka do utorka zastupuje Budmerického farského administrátora  dp. Rasťo Zelenay z Dubovej

Snúbenci:

Snúbenci, ktorí hodlajú uzavrieť sviatostný manželský zväzok, nech sa aspoň 6 mesiacov pred termínom sobáša prihlásia na farskom úrade. Je potrebné venovať dostatok času na svedomitú prípravu.

Jesenné kántrové dni:

V stredu, piatok a v sobotu sú jesenné kántrové dni. Obsah dní: poďakovanie za úrodu.

Blahorečenie don Titusa Zemana:

Farnosť Budmerice objednala autobus na slávnosť blahorečenia don Titusa Zemana. Slávnosť bude v sobotu 30. septembra. Cestovné: 5 eur.
Prihlásiť sa možno u vdp. Branislava Trubača, alebo u pani Škodovej. (tel.: 0903 180 468)

, ,