25. NEDEĽA CEZ ROK

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

ut  26. sep 18:00 Budmerice
Za † Vladimíra Loša
st  27. sep 17:30 Jablonec
Za † Ľudovíta Krajčoviča a r.o.s.
18:00 Štefanová
Poďakovanie Pánu Bohu za zdravie v rodine
št  28. sep 18:00 Budmerice
Za † Jozefa Kubov a syna Pavla
pi  29. sep 18:00 Budmerice
Za † Ivana Mikláša
so  30. sep Bratislava
blahorečenie don Titusa Zemana
ne  1. okt 7:30 Budmerice
Za † Irenu Šumskú a syna Ludvika
9:00 Jablonec Za farníkov
9:30 Štefanová
Za † Ľudovíta Kirinoviča (nedožitých 100 rokov)
10:30 Budmerice
Za zdravie a Božiu pomoc

Na budúci týždeň zapisujem v Budmericiach na sv. omše.

V piatok bude mládežnícka sv. omša a po nej stretnutie na fare

Liturgický kalendár

25.IX. pondelok Sv. Kleofáš, mučeník
26.IX. utorok Sv. Kozmas a Damián, mučeníci –Ľsp
27.IX. streda Sv. Vincent de Paul, kňaz – Sp
28.IX. štvrtok Sv. Václav, mučeník – Ľsp
29.IX. piatok Sv. Michal,Gabriel a Rafael, archanjeli – Sviatok
30.IX. sobota Sv. Hieronym, kňaz a učiteľ Cirkvi – Sp

Upratovanie:

29.9. t.r. v piatok prosíme tieto rodiny na ul. Juraja Holčeka: Hrdličková, Babincová, Gašparovičová, Sabová a ul. Jána Rášu: Rímešová, Okuliarová, Kvaková, Kordošová, Lukačovičová a Baxová Ďakujeme.

Milodary:

Veriaca obetovala 30,- Eur. P. Boh zaplať

Blahorečenie don Titusa Zemana

Odchod autobusu na slávenie blahorečenia Titusa Zemana 30. septembra t.r.z Budmeríc o 8:00 hod. a z Jablonca 8:15 hod. Kto by mal ešte záujem nech sa prihlási u mňa. Cena cestovného je 5 Eur.

Ohlášky

Dňa 07.10.2017 chcú v našej farnosti uzavrieť manželstvo Matej Géč z Bratislavy a Lenka Moravčíková z farnosti Budmerice. Ak by niekto vedel o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Snúbencov vkladáme do našich modlitieb.

, ,