26. NEDEĽA CEZ ROK

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

ut  3. okt 18:00 Budmerice
Za † Petra Hurbana, ml.
st  4. okt 17:30 Jablonec
Za † Jozefa Zelníka a r.o.s. a + súrodencov
18:00 Štefanpvá
Za † Ladislava Tótha a rodičov
št  5. okt 18:00 Budmerice
Za † Alojza Študenca, ml
pi  6. okt 8:00 Štefanová
Za † Jozefa, Stanislava a rodičov
15:00 Budmerice
POBOŽNOSŤ K BOŽIEMU MILOSRDENSTVU
17:30 Jablonec
Za † rodinu Šaturovú a Nemovú a Františka Dankoviča
18:30 Budmerice
Za ctiteľov Božského srdca Ježišovho
so  7. okt 7:30 Budmerice
Za † Karola a Jozefínu Baxoví a r.o.s.
15:30 Budmerice
Sobáš Matej Géč a Lenka Moravčíková
ne  8. okt 7:30 Budmerice Za farníkov
9:00 Jablonec
Za † Milana Gažo a r.o.s.
9:30 Štefanová
Za † Dagmar Kubíkovú a syna
10:30 Budmerice
Za † Vladimíra Pastuchu, dcéru Zdenku a + rodičov

Modlitba sv. ruženca v mesiaci október o 17:30 hod. pred sv. omšou.

Sv. spoveď v Budmericiach utorok a štvrtok od 17:00 hod. do 17:30 hod.

Na budúcu nedeľu o 15:00 hod. bude stretnutie miništrantov

Liturgický kalendár

2.X. pondelok Sv. anjelov strážcov – Sp
3.X. utorok Sv. Maximilián, biskup
4.X. streda Sv. František z Assisi – Sp
5.X. štvrtok Sv. Faustína Kowalská, panna – Ľsp
6.X. piatok Sv. Bruno, kňaz – Ľsp
7.X. sobota Ružencová Panna Mária – Sp

Upratovanie:

6.10. t.r. v piatok prosíme tieto rodiny na ul. Jána Rášu: Chalúpková, Potočná, Lukačovičová, Baxová, Hašáková, Trajdová, Kačincová, Uhlíková, Študencová a Halešová. Ďakujeme.

Milodary:

Veriaca obetovala 100,- Eur P. Boh zaplať.

Ohlášky

Dňa 21.10.2017 chcú v našej farnosti uzavrieť manželstvo Samuel Hromek z farnosti Báhoň a Dominika Machalová z farnosti Budmerice. Ak by niekto vedel o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Snúbencov vkladáme do našich modlitieb.

 Úmysel

Na budúci týždeň sa zapisuje v Budmericiach na sv. omše.  V stredu sa bude zapisovať v Jablonci na sv. omše

, , ,