33. NEDEĽA CEZ ROK

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

st  22. nov 17:00 Štefanová
Za † Mariána Kirinoviča (30. výročie smrti) a za † rodičov
št  23. nov
pi  24. nov 15:00 Budmerice
POBOŽNOSŤ K BOŽIEMU MILOSRDENSTVU
17:00 Budmerice
Za † Justínu a Jozefa Krajčovič a r.o.s.
so  25. nov 8:00 Budmerice
Za † Jozefa a Júliu Provodovskí, synovia, dcéry a vnuka Jaroslava
ne  26. nov 7:30 Budmerice Za farníkov
9:00 Jablonec
Za † Helenu Dzíbelovú, ročná
9:30 Štefanová
Za † Alexandra Friedla a dcéru Annu
10:30 Budmerice
Za † Karola Chynoradského, ročná

Od utorka do štvrtka je administrátor farnosti na duchovných cvičeniach, zastupuje dp. Ján Záhradník správca farnosti Vištuk a Štefanová.

Liturgický kalendár

20.XI. pondelok Sv. Eugen,
21.XI. utorok Obetovanie Panny Márie – Sp
22.XI. streda Sv. Cecília, panna a mučenica – Sp
23.XI. štvrtok Sv. Klement I., pápež a mučeník – Ľsp
24.XI. piatok Sv. Ondrej Dung Lak, kňaz a spol., mučeníci – Sp
25.XI. sobota Sv. Katarína Alexandrijská, panna a mučenica -Ľsp

Budúca nedeľa (26.11.) je nedeľa Krista Kráľa. Je to posledná nedeľa v cirkevnom roku.

Upratovanie:

25.11. t.r. v sobotu o 8:30 hod. prosíme tieto rodiny na ul. Nemcová, Schmidtová, Kulifajová, Císarová, Švingálová, Baxová, Baxová, Vykydalová, Ochabová, Haberlová. Ďakujeme.

,