1. ADVENTNÁ NEDEĽA CEZ ROK

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

po  4. dec 8:00 Budmerice
Za † Trubačovu a Bartošovičovú
ut  5. dec 8:00 Budmerice
Za zdravie a Božiu pomoc pre Margitu
17:00 Budmerice
Mikuláša pobožnosť
st  6. dec 17:00 Jablonec
Za † Štefana a Justínu Trabalíkoví a dcéru Honorátu
17:00 Štefanová
Za † Augustína Radoského a Helenu
št  7. dec 8:00 Budmerice
Za † Juraja Brateka
pi  8. dec 8:00 Budmerice Za farníkov
  15:00 Budmerice
POBOŽNOSŤ K BOŽIEMU MILOSRDENSTVU
  17:00 Jablonec
Za † st. rodičov, krstných rodičov a brata Viliama a dcéru Lenku a rodičov
  17:00 Štefanová
Za † Pavla a Celestínu Kirinovičových a deti
  18:00 Budmerice
Za † Jozefa a Ľudmilu Miškovičoví
so  9. dec 8:00 Budmerice
Za † Martu Slovákovú
ne  10. dec 7:30 Budmerice
Za † Ľudmilu Hitmarovú, výročná
  9:00 Jablonec Za farníkov
  9:30 Štefanová
Za † rodičov Malackých a Friedlových
  10:30 Budmerice
Za † Ferdinanda a Veroniku Bartákoví a † deti

Rorátne sv. omše v Budmericiach pondelok, utorok a štvrtok, piatok a v sobotu o 8:00 hod.

V piatok na sviatok Nepoškvrneného počatia budú sv. omše v Budmericiach ráno o 8:00 hod. a o 18:00 hod. a v Jablonci o 17:00 hod.

9.12. t.r. v sobotu po sv. omši prosíme tieto rodiny na ul. Revolučná – Polčicová, Moravčíková, Sobolíková, Országhová, Matúšková, Benešová, Drefková, Baxová, Kuchtová a Jelemenská Ďakujeme.

Veriaci z Jablonca obetoval 50,- Eur a z Budmeríc 135,- Eur pre potreby farnosti a 50,- Eur na kúrenie. P. Boh zaplať

Na budúcu nedeľu stretnutie miništrantov nebude.

V sakristií je možné zakúpiť si kalendáre stolový stojí 2,- Eur a nástenný 1,20 Eur. Vzadu na stolíku sú ukážky týchto kalendárov. Z predaja nemá farnosť žiadny príjem.

Na budúci piatok 15.12. o 18:00 hod. bude stretnutie birmovancov na fare

Druhú adventnú nedeľa budeme z rozhodnutia KBS sláviť ako Biblickú nedeľu.

Prosím, aby ste prihlásili chorých, ktorých treba prísť vyspovedať k Vám domov