4. ADVENTNÁ NEDEĽA CEZ ROK

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

po  25. dec 0:00 Jablonec
Za zdravie a Božie požehnanie pre obyvateľov obce Jablonec
0:00 Budmerice
Za mojich dobrodincov
9:00 Jablonec
Za + Gabriela a Justínu Jánošíkoví a st. r.o.s. a dcéru Annu
9:30 Štefanová Za † Františka Jakuša (1. mesiac od smrti)
10:30 Budmerice
Za zdravie a Božiu pomoc pre Andrejku
ut  26. dec 9:00 Jablonec
Za + Jozefa Siváka a r.o.s. a brata Mariana
9:30 Štefanová Za † Ľudovíta a Magdu Kirinovičových
10:30 Budmerice
Za + Jozefa a Helenu Baxoví a + rodičov
st  27. dec 8:00 Budmerice
Za + Máriu a Ľudovíta Zelnikoví a dcéru Ľudmilu
št  28. dec 8:00 Budmerice
Za + Jána a Emíliu Kulichoví a syna Martina
pi  29. dec 8:00 Budmerice
Za + rodičov Študencových, + syna a vnukov
so  30. dec 8:00 Budmerice
Za + Ota Moravčíka a syna Mariána
ne  31. dec 7:30 Budmerice Za farníkov
9:00 Jablonec
Poďakovanie sa P. Bohu a za Božie požehnanie a pomoc z príležitosti 50 rokov manželstva
9:30 Štefanová Za Božie požehnanie pre rodiny
10:30 Budmerice
Za + Veroniku a Štefana Machaloví
15:00 Jablonec
Štatistika a koncoročná pobožnosť
16:00 Štefanová
Štatistika a koncoročná pobožnosť
16:00 Budmerice
Štatistika a koncoročná pobožnosť

V nedeľu bude detská sv. omša,

pri sv. omšiach si manželia obnovia manželské sľuby a preto ich prosíme, aby si sadli vedľa seba

Liturgický kalendár:

Pondelok: NARODENIE PÁNA Slávnosť
Utorok: sv. Štefana, prvého mučeníka Sviatok
Streda: sv. Jána, apoštola a evanjelistu Sviatok
Štvrtok: sv. Neviniatok, mučeníkov Sviatok
Piatok: PIATY DEŇ V OKTÁVE NARODENIA PÁNA Féria
Sobota: ŠIESTY DEŇ V VOKTÁVE NARODENIA PÁNA Féria
Nedeľa: SVATEJ RODINY JEŽIŠA, MÁRIE A JOZEFA Sviatok

Upratovanie:

9.12. t.r. v sobotu o 8:30 hod. prosíme tieto rodiny na ul. Červenej armády: Zelníková, Juríková, Salanciová, Vištucká cesta: Švingalová a ul. Juraja Holčeka: Jakubcová, Figurová, Švorcová, Glasová, Poláková a Kunáková Ďakujeme.

V nedeľu 24.12. nie je predpísaný pôst, môžeme ho však použiť ako prostriedok k lepšiemu prežívaniu Vianoc. Večer po zvonení kostolných zvonov (o 17:00 hod.) sa pomodlime, prečítajme si správu o narodení Pána Ježiša (Lk 2, 1-14), poblahoželajme si a až potom zasadnime k štedrovečernému stolu.

Polnočná sv. omša bude v Budmericiach o polnoci a ráno na Božie narodenie o 7:30 hod sv. omša nebude ale bude o 10:30 hod. slávnostná sv. omša.

V Jablonci bude v tomto roku polnočná sv. omša o polnoci. Bude ju celebrovať brat Filip, Františkán

Na sviatok Narodenia Pána bude farská ofera, ktorá bude už na polnočnej sv. omši. Za váš milodar vopred P. Boh zaplať

27.12. t.r. na sv. Jána, apoštola a evanjelistu po rannej sv. omši bude posviacka vín

Sv. omše v pondelok a utorok v Budmericiach o 10:30 v Jablonci o 9:00 hod. Streda, štvrtok, piatok a sobota v Budmericiach ráno o 8:00 hod.

Vďaka všetkým, ktorí pomohli urobiť vianočnú výzdobu v kostola. P. Boh zaplať

,