VIANOČNÉ OBDOBIE

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

po  1. jan 7:30 Budmerice Za farníkov
9:00 Jablonec
Za † Jána Michalca, rodičov a brata Pavla
9:30 Štefanová
Za zdravie pre celú rodinu
10:30 Budmerice
Za † Ľudovíta a Margitu Urbanoví
ut  2. jan 17:00 Budmerice
Za † Jozefa a Rozáliu Baxoví a r.o.s.
st  3. jan 17:00 Jablonec
Za † Ľudovíta Krajčovič a r.o.s.
št  4. jan 17:00 Budmerice
Za † Ladislava Mladenov a † rodičov
pi  5. jan 17:00 Budmerice
Za † Ľudviku a Jána Neščákoví
so  6. jan 9:00 Jablonec
Za † Jozefa Cíferského, rodičov a † rodinu Mikovčák
9:30 Štefanová
Za † Máriu a Timoteja Vlaškových
10:30 Budmerice Za farníkov
ne  7. jan 7:30 Budmerice Za farníkov
9:00 Jablonec
Za † František Kirinovič a † rodičov Vaškoví
9:30 Štefanová
Za † Rafaela Jakuša, rodičov, bratov a švagrinú
10:30 Budmerice
Za † Jozefa a Alžbetu Krajčovičoví a † dcéru

Liturgický kalendár

1.I. pondelok Panna Mária Bohorodička – Slávnosť – prikázaný sviatok
2.I. utorok Sv. Bazil Veľký a Gregor Naziánaky, biskupi a učitelia Cirkvi – Sp
3.I. streda Najsvätejšie meno Ježiš – Ľsp
4.I. štvrtok Sv. Angela z Foligna
5.I. piatok Sv. Telesfor, pápež a mučeník
6.I. sobota Zjavenie Pána – Slávnosť- prikázaný sviatok

Upratovanie: 5.1. t.r. v piatok po večernej sv. omši ul. Juraja Holčeka: Šumská, Rausová, Kainová, Bírová, Štepková, Čechová, Fajnorová, Krajčovičová, Holešová a Halešová Ďakujeme.

Na nový rok, (sviatok Panny Márie Bohorodičky), t.j. v pondelok bude farská ofera. Za váš milodar vopred P. Boh zaplať

V piatok je prvý piatok v mesiaci avšak večerná sv. omša musí byť zo sviatku Zjavenia Pána, kto sa už zúčastní na večernej sv. omši v piatok splnil povinnosť účasti na prikázanom sviatku.

Požehnanie vody z príležitosti sviatku Zjavenia Pána bude v sobotu v Jablonci pri sv. omši o 9:00 a v Budmericiach o 10:30 hod.

Na slávnosť Zjavenia Pána bude sv. omša v Jablonci o 9:00 hod a v Budmericiach o 10:30 hod.

Posviacka domov v období Zjavenia Pána. Príhlaste sa priamo u správcu farnosti. Dohodnete sa osobne na termíne posviacky

V nedeľu bude v Jablonci zbierka na cestovné pre pána kostolníka

,