4. týždeň v cezročnom období

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

po  29. jan 17:00 Budmerice
Za + Máriu a Jána a Štefana
ut  30. jan 17:00 Budmerice
Za + Karola a Margitu Rašlíkoví a dcéru
st  31. jan 17:00 Jablonec
Za + Máriu a Františka Feketeoví
17:00 Štefanová
Za † Vladimíra Schmidta
št  1. feb 17:00 Budmerice
Za + rodičov Tomáša a Valériu Miloví, bratov Jozefa a Ladislava
pi  2. feb 8:00 Štefanová
Za † Za zdravie a Božiu pomoc
15:00 Budmerice
POBOŽNOSŤ K BOŽIEMU MILOSRDENSTVU
17:00 Jablonec
Za + Helenu a Jozefa, Máriu a Dezidera Bacigáloví
18:00 Budmerice
Za ctiteľov Božského srdca Ježišovho
so  3. feb 8:00 Budmerice
Za + Štefana a Teréziu Lukačovičoví, + deti Jána a Annu
ne  4. feb 7:30 Budmerice Za farníkov
9:00 Jablonec
Za + Vladimíra Novosedlíka a rodičov Hlavinoví
9:30 Štefanová
Za † Rudolfa a Štefániu Myslíkových, rodičov a svokrovcov
10:30 Budmerice
Za zdravia a Božiu pomoc a poďakovanie z príležitosti dožitých 80. rokov

Liturgický kalendár

15.I. pondelok Sv. Severín, kňaz a mních
16.I. utorok Sv. Marcelín, biskup
17.I. streda Sv. Anton, opát – Sp
18.I. štvrtok Sv. Hygin, pápež
19.I. piatok Sv. Alfréd, opát
20.I. sobota Sv. Fabián, pápež a Šebastián, mučeníci – Ľsp

Upratovanie:

3.2. t.r. v sobotu po sv. omši Ďakujeme.

Vzhľadom k tomu, že došlo k omylu pri určení rodín na upratovanie v kostole, chcem Vás požiadať o pochopenie a uvedenie na správnu mieru

Tie rodiny, ktoré sa upratovania v kostole zúčastnili 27.1.2018, tak pre nich už neplatí termín upratovania 3.2.2018.

rodiny – Ondrušková Boťánková Kulifajová Tištanová Lehnertová Dugovičová Bohušová Hašáková Hegerová Belicová Kulifajová Poláková Baničová Dusíková Fridlová Pechová Ochabová Hrdličková Friedlová Molnárová Perželová

Za porozumenie a ospravedlnenie prosí Škodová Mária

Stretnutie z rodín

Stretnutie z rodín vo farnosti z príležitosti svetového stretnutia rodín v Dubline v Írsku prvé stretnutie v Dome Panny Márie pomocnice (Farská budova) bude na budúcu nedeľu (4. februára, t.r.) o 16:00 hod. Pre Vaše deti ak bude potrebné si animátori pripravia program.

, ,