6. týždeň v cezročnom období

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

po  12. feb 17:00 Budmerice
Za + Petra Stasinku
ut  13. feb 17:00 Budmerice
Za + Viktora a Annu Lukačovič a r.o.s.
st  14. feb 17:00 Jablonec
Na úmysel ordinára
18:00 Budmerice
Za +Štefana Bachratého a rodičov
št  15. feb 17:00 Budmerice
Za + Jozefa Marušinca, ročná
pi  16. feb 15:00 Budmerice
POBOŽNOSŤ K BOŽIEMU MILOSRDENSTVU
17:00 Budmerice
Za + Bohumila Miškoviča
ne  18. feb 7:30 Budmerice Za farníkov
9:00 Jablonec
Za + rodinu Tibenskú, Kišovú a Rášovú
10:30 Budmerice
Za + Jána a Teréziu Molnároví a r.o.s.

Liturgický kalendár:

Pondelok: Féria
Utorok: Féria
Streda: Popolcová streda Féria
Štvrtok: Féria
Piatok: Féria
Sobota: Spomienka
Nedeľa: Prvá pôstna nedeľa

Upratovanie:

17.2. t.r. v sobotu po sv. omši prosíme tieto rodiny na ul. Juraja Holčeka: Študencová, Mondeková, Moravčíková, Nižnanová, Sedliaková, Somorovská, Somorovská, Trnavská cesta: Poláková, Polakovičová, Jablonecká cesta: Baxová Ďakujeme.

Milodary:

Na budúcu nedeľu bude zbierka na charitu

Zmierna poklona

V pondelok po sv. omši bude zmierna poklona pobožnosť – odprosenie Božského srdca Ježišovho za hriechy spoločnosti

Pôsť

V stredu je pôsť a zdržovanie sa mäsitého pokrmu. Je deň pokánia v celej Cirkvi

Katechéza

V utorok o 19:00 hod. bude katechéza pre dospelých

Omše

Na budúci týždeň okrem stredy sa zapisujú v Budmericiach sv. omše. Zapisujú sa sv. omše podľa poradia a mesačné a ročné za zomrelých a na okrúhle výročia za živých a za poďakovanie sa P. Bohu.

Svetový deň chorých

Dnes je 26. svetový deň chorých v rámci odpoludňajšej pobožnosti je za splnenia podmienok je možné prijať sv. pomazania chorých

Stretnutie z rodín

Druhé stretnutie z rodín vo farnosti z príležitosti svetového stretnutia rodín v Dubline v Írsku bude v Dome Panny Márie pomocnice (Farská budova) 4. marca t.r. o 16:00 hod. Pre Vaše deti, ak bude potrebné si animátori pripravia program.

10. výročie vzniku arcidiecézy

Srdečne pozývame všetkých veriacich Bratislavskej arcidiecézy zúčastniť sa v sobotu 17. februára 2018 o 10.00 hod. svätej omše na poďakovanie pri príležitosti 10. výročia vzniku našej arcidiecézy, ktorú bude v Katedrále sv. Martina sláviť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Táto ďakovná svätá omša je jedinečnou príležitosťou poďakovať Pánu Bohu za dar Cirkvi, ktorej Pán Ježiš zanechal všetky prostriedky potrebné k spáse.

, , ,