Prvá pôstna nedeľa

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

ut  20. feb 17:30 Budmerice
Za zdravie a Božiu pomoc pre Alojza
st  21. feb 17:00 Štefanová
za + Libora a Teréziu Belicových
17:30 Jablonec
Za + rodinu Novosedlíkovú, Kaplanovú a Rozenbergovú
št  22. feb 17:30 Budmerice
Za + Milana Pelikána
pi  23. feb 15:00 Budmerice
POBOŽNOSŤ K BOŽIEMU MILOSRDENSTVU
17:00 Budmerice Krížová cesta
Za + Františka Nezhodu
so  24. feb 8:00 Budmerice
Za + Jozefa a Teréziu Hašanoví a + rodičov
ne  25. feb 7:30 Budmerice
Za + Ľudovíta Puteca, ročná
9:00 Jablonec
Za poďakovanie sa P. Bohu a za Božiu pomoc pre manželov Vaškových z príležitosti 45. rokov manželstva
9:30 Štefanová
za + Irenu Mikušovú
10:30 Budmerice Za farníkov

Na budúcu nedeľu bude detská sv. omša v Budmericiach o 10:30 hod a nácvikom piesni pred sv. omšou o 10:00 hod.

Liturgický kalendár:

Pondelok: Féria
Utorok: Féria
Streda: Féria
Štvrtok: KATEDRA SV. PETRA, APOŠTOLA Sviatok
Piatok: Féria
Sobota: Féria
Nedeľa: Druhá pôstna nedeľa

Upratovanie:

24.2. t.r. v sobotu po sv. omši prosíme tieto rodiny na ul. Juraja Holčeka – rod. Haláková, Podmajerská, Baxová, Stranovská, 2x Hlavatá, Sasková, Pastvová a 2x Oškerová Ďakujeme.

Krížová cesta

Sv. omše cez týždeň o 17:30 a v piatok Krížová cesta o 17:00 hod. v piatok cez pôstne obdobie bude kostol otvorený od 16:45. V tento deň modlitba sv. ruženca pred sv. omšou nebude.

Stretnutie z rodín

Druhé stretnutie z rodín vo farnosti z príležitosti svetového stretnutia rodín v Dubline v Írsku bude v Dome Panny Márie pomocnice (Farská budova) 4. marca t.r. o 16:00 hod.

Preskúšanie birmovancov

V piatok bude preskúšanie birmovancov druhej tretiny otázok (od 79 do 158). Po sv. omši sa zapíšte v sakristií, v ktorý čas kto príde. Možnosť je o 18:15 a 19:00 hod. po 19 birmovancov na jeden raz.

Deň modlitby a pôstu

Svätý Otec František vyhlásil piatok 23. február 2018 za Deň modlitby a pôstu za pokoj v Demokratickej republike Kongo, v Južnom Sudáne a na celom svete. Je túžbou Svätého Otca, aby sa celá Cirkev zapojila do tohto Dňa modlitby. Obetujeme na tento úmysel Krížovú cestu

Historický organ

Farnosť Báč prosí veriacich o podporu a pomoc. Nadácia VÚB vyhlásila súťaž, ktorej sa zúčastňuje deväť organov Slovenskej republiky. Medzi nimi je aj historický organ v našom pútnickom mieste Báč, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou a ako jediný súťaží za našu arcidiecézu. Súťaž trvá do 25. februára. Organ, ktorý súťaž s najväčším hlasom vyhrá, obdrží 30.000 eur. Svoj hlas môžeme odovzdať na stránke: www.nadaciavub.sk

, ,