Druhá pôstna nedeľa

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

 

ut  27. feb 17:30 Budmerice
Za žijúcich súrodencov a ich obrátenie
st  28. feb 17:00 Štefanová
za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu
17:30 Jablonec
Za † Ladislava Dzíbelu a Máriu
št  1. mar 17:30 Budmerice
Za † Adrianu Kerákovú
pi  2. mar 8:00 Štefanová
za † Milana Repaša
15:00 Budmerice
POBOŽNOSŤ K BOŽIEMU MILOSRDENSTVU
17:00 Jablonec
Za † Jána a Máriu Kyselicovú a syna Ernesta
17:30 Budmerice Krížová cesta
18:00 Budmerice
Za ctiteľov Božského srdca Ježišovho
so  3. mar 8:00 Budmerice
Za † Štefana Sokoloviča a rodičov
ne  4. mar 7:30 Budmerice Za farníkov
9:00 Jablonec
Za † Ľubomíra Hujsi a manželku Kamilu
10:30 Budmerice
Za † Veroniku a Štefana Machaloví

Liturgický kalendár:

Pondelok: Féria
Utorok: Féria
Streda: Féria
Štvrtok: Féria
Piatok: Féria
Sobota: Féria
Nedeľa: Tretia pôstna nedeľa

Upratovanie:

3.3. t.r. v sobotu po sv. omši prosíme tieto rodiny na ul. Juraja Holčeka – rod. Oláhová, Figurová, Moravčíková, Hrdličková, Babincová, Gašparovičová, Sabová, ul. Jána Rašu – rod. Okuliarová, Kvaková a Kordošová. Ďakujeme. Prosíme tie rodiny, ktoré majú službu v sobotu, aby aj v nasledujúcom týždny podľa potreby sa postarali, či už o kvety v kostole, vymeniť alebo napr. alebo doliať vodu kvetinám alebo ak bolo potrebné odmiesť sneh alebo lístie a pod. Ďakujeme.

Pád ľudstva

V utorok o 19:00 hod. bude katechéza pre dospelých. Téma: Pád ľudstva

Krížová cesta

V piatok bude Krížová cesta o 17:30 hod.

Stretnutie z rodín

Druhé stretnutie z rodín vo farnosti z príležitosti svetového stretnutia rodín v Dubline v Írsku bude v Dome Panny Márie pomocnice (Farská budova) na budúcu nedeľu, t.j. 4. marca t.r. o 16:00 hod.

Birmovanci

Do konca apríla treba priniesť vyplnené prihlášky na birmovku

Stretnutie rodičov

Na budúcu nedeľu bude v Jablonci po sv. omši stretnutie rodičov detí, ktoré sa pripravujú na 1. sv. prijímanie z Jablonca

V piatok bude v Budmericiach po sv. omši stretnutie rodičov detí, ktoré sa pripravujú na 1. sv. prijímanie z Budmeríc

, , , ,