Tretia pôstna nedeľa

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

st  7. mar 14:00 Budmerice
Za † Rozáliu Búbelovú, pohrebná
17:00 Štefanová
Za † rodičov, sestry, bratov a svokrovcov
št  8. mar 17:30 Jablonec
Za † Štefana Solčány a manž. a † dcéru Magdalénu
pi  9. mar 15:00 Budmerice
POBOŽNOSŤ K BOŽIEMU MILOSRDENSTVU
17:00 Budmerice Krížová cesta
Za † Jána Moravčíka a Jozefínu, syna a dcéry
so  10. mar 8:00 Budmerice
Za Božiu pomoc pre nášho kňaza
ne  11. mar 7:30 Budmerice Za farníkov
9:00 Jablonec
Za † Gustava a Rozáliu Sinákoví
9:30 Štefanová
Za † Veroniku Brablecovú a Vilmu Mrvovú
10:30 Budmerice
Za † Stanislava Micháleka, 20. výr. a manž. Máriu

Upratovanie:

10.3. t.r. v sobotu po sv. omši prosíme tieto rodiny na ul. Jána Rašu – rod. Lukačovičová, Baxová, Chalúpková, Bednáriková, Potočná, Lukačovičová, Štrbová, Baxová, Trajdová a Kačincová. Ďakujeme.

Milodary:

veriaca z Budmeríc obetovala 100,- Eur

Birmovanci

nech sa počas pôstneho obdobia zúčastnia na dvoch krížových cestách

Výročie posviacky Katedrály sv. Martina z Tours:

V sobotu 10. marca slávime výročie posviacky Katedrály sv. Martina v Bratislave. Pre našu arcidiecézu je to sviatok.

, ,