Veľkonočná nedeľa

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

po  2. apr 8:00 Budmerice
Za † Františku Šumskú, pohrebná
9:30 Štefanová
Za † rodinu Omastovú a Polakovičovú
9:30 Jablonec
Za † Zlaticu a Františka Švorca a † rodinu Novosedlíkoví
ut  3. apr
st  4. apr 18:00 Jablonec
Za † Pavla a Annu Vandákoví a zaťa Karola Krajčí
18:00 Štefanová Na úmysel
št  5. apr 18:00 Budmerice
Za † Rozáliu Búbelovú, mesačná
pi  6. apr 8:00 Štefanová
Za dobrodincov tejto farnosti (fundácie) – Prvý piatok
18:00 Budmerice
Za † Milana Krajčoviča, pohrebná
so  7. apr 8:00 Budmerice
Za † Františka a Annu Baxoví
ne  8. apr 7:30 Budmerice Za farníkov
9:00 Jablonec
Za † Jána a Helenu, syna Pavla Lukovičoví
9:30 Štefanová
Za † Ľudmilu Kubíkovú a dcéru
10:30 Budmerice
Za † Jozefa Holeša

Liturgický kalendár

2.IV. pondelok Veľkonočný pondelok
3.IV. utorok Veľkonočný utorok
4.IV. streda Veľkonočná streda
5.IV. štvrtok Veľkonočný štvrtok
6.IV. piatok Veľkonočný piatok
7.IV. sobota Veľkonočná sobota

Upratovanie:

7.4. t.r. v sobotu o 8:30 hod. prosíme tieto rodiny na ul. Jána Rášu – Čechová, Halenárová, Nezhodová, Tekulová, Brniaková, Liptáková, Micháleková, Chovancová, Vydrová, Charbulová Ďakujeme.

Milodary:

Veriaca obetovala 200,- eur

Ohlášky:

Dňa 21.apríla 2018 chcú v našej farnosti uzavrieť manželstvo Viliam Izakovič z filiálky Jablonec a Lucia Schatzová z filiálky Jablonec. Ak by niekto vedel o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Snúbencov vkladáme do našich modlitieb.

Stretnutie z rodín

Tretie stretnutie z rodín vo farnosti z príležitosti svetového stretnutia rodín v Dubline v Írsku bude v Dome Panny Márie pomocnice (Farská budova) v 8. apríla o 16:00 hod.

Stretko miništrantov

Stretko miništrantov bude na budúcu nedeľu 8.4.2018 o 14:30 hod.

Večeradlo

Večeradlo na budúcu sobotu o 7:15 hod.

Nedeľa Božieho milosrdenstva

Každý, kto na nedeľu Božieho milosrdenstva pri verejnom vystavení obrazu Božieho milosrdenstva v kostole alebo v kaplnke nábožne si uctí tento obraz a splní predpísané podmienky na získanie úplných odpustkov (sv. spoveď, sväté prijímanie, modlitba na úmysel Sv. Otca) a pomodlí sa modlitbu Pána a Verím Boha a pridá k tomu nábožný vzdych vzývajúci Božie milosrdenstvo (napr. Milosrdný Ježišu, dôverujem ti), môže získať úplné odpustky pre seba alebo pre duše v očistci.

 

, ,