DRUHÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

po  9. apr 18:00 Budmerice
Za + Ľudovíta a Pavlínu Šumských
ut  10. apr 18:00 Budmerice
Za + Rozáliu Búbelovú, mesačná
st  11. apr 18:00 Jablonec
Za + Pavla a Annu Vandákoví a zaťa Karola Krajčí
št  12. apr 18:00 Budmerice
Za + Milana Krajčoviča, pohrebná
pi  13. apr 15:00 Budmerice
POBOŽNOSŤ K BOŽIEMU MILOSRDENSTVU
18:00 Budmerice
Za + Františka a Annu Baxoví
so  14. apr 8:00 Budmerice
Za + Františka Tekulu, syna Františka a st.r.o.s.
ne  15. apr 7:30 Budmerice Za farníkov
9:00 Jablonec
Za + Antona Jedináka a rodinu Mateja Kolembusa
10:30 Budmerice
Za + Vilmu a Ľudovíta Fajnoroví a + syna Štefana

Upratovanie:

14.4. t.r. v sobotu o 8:30 hod. prosíme tieto rodiny na ul. Jána Rášu: rod. Savkuliaková, Čechová, Baxová, Buková, Baxová, Somorovská, Hittmárová, Šabranová, Uhlíková a Fraňová. Ďakujeme.

Prvé sv. prijímanie

Prvé sv. prijímanie bude v Jablonci 27. mája a v Budmericiach 24. júna t.r.

Ohlášky:

Dňa 21.apríla 2018 chcú v našej farnosti uzavrieť manželstvo Viliam Izakovič z filiálky Jablonec a Lucia Schatzová z filiálky Jablonec. Ak by niekto vedel o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Snúbencov vkladáme do našich modlitieb.

Tretie stretnutie z rodín

Tretie stretnutie z rodín vo farnosti z príležitosti svetového stretnutia rodín v Dubline v Írsku bude v Dome Panny Márie pomocnice (Farská budova) bude dnes o 16:00 hod.

Lamačské chvály

Organizátori Vás pozývajú v tomto týždni – piatok 13. apríla t.r. o 19:00 hod do Kultúrneho domu v Budmericiach na koncert Lamačské chvály so sprievodným slovom ľudí, ktorí objavili zmysel života

Púť

V prvú májovú nedeľu 6. mája 2018 sa na pútnickom mieste Slziacej Panny Márie v Báči v šamorínskom dekanáte uskutoční púť. Celý duchovný program od 15.00 hod. bude v slovenskom jazyku. Sv. omšu o 17.00 hod. bude celebrovať otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Po svätej omši prostredníctvom prezentácie bude predstavené pútnické miesto.
Arcidiecéza a Farnosť Báč pozývajú všetkých putovať do tejto mariánskej svätyne.

V sobotu 14. apríla 2018 sa bude konať 12. ročník Púte mužov do Národnej svätyni Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne.

Katechéza

V utorok bude o 19:00 hod. katechéza v Dome P. Márie Pomocnice

, , , , ,