ŠTVRTÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

ut  24. apr 18:00 Budmerice
Za + Františka Bednárika
st  25. apr 18:00 Jablonec
Za + Ľudovíta Krajčoviča
18:00 Štefanová
Za † rodičov Lováskových a dcéry
št  26. apr 18:00 Budmerice
Za + Ján Bednárik, Amáliu a r.o.s.
pi  27. apr 15:00 Budmerice
POBOŽNOSŤ K BOŽIEMU MILOSRDENSTVU
18:00 Budmerice
Za + Jaroslava Baxu
so  28. apr 8:00 Budmerice
Za + Vincenta a Jozefínu Somorovských
ne  29. apr 7:30 Budmerice Za farníkov
9:00 Jablonec
Za + Alojza a Máriu Delinčiakoví a rodičov
9:30 Štefanová
Na poďakovanie Pánu Bohu za životné jubileum
10:30 Budmerice
Za + Magdalénu Peškovú
14:00 Budmerice
Odpoludňajšia pobožnosť
  • 27.4. t.r. v piatok po sv. omši prosíme o upratovanie tieto rodiny na ul. Červenej armády: Chobotová, Nemcová, Schmidtová, Kulifajová, Císarová, Baxová, Baxová, Vykydalová, Ochabová a Haberlová Ďakujeme.
  • Dňa 5. mája 2018 chcú v našej farnosti uzavrieť manželstvo Branislav Šťastný z filiálky Jablonec a Alexandra Hagarová z filiálky Jablonec. Ak by niekto vedel o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Snúbencov vkladáme do našich modlitieb.
  • Štvrté stretnutie z rodín vo farnosti z príležitosti svetového stretnutia rodín v Dubline v Írsku bude v Dome Panny Márie pomocnice (Farská budova) 6. mája o 16:00 hod.
  • Stretnutie birmovancov bude v piatok 27. apríla. Po sv. omši. Nech si prinesú Jednotný katolícky spevník
  • Katechéza pre dospelých bude v utorok 24. apríla o 19:00 hod
  • V sobotu máme v našej farnosti celodenú pokloňu. Začne ráno po sv. omši a bude trvať do 17:00 hod. Zakončíme ju farskou pobožnosťou. Je potrebné si rozdeliť služby pri adorácií v priebehu dňa
  • Na budúcu nedeľu bude v Budmericiach o 10:30 hod. detská sv. omš
  • V pondelok sv. omša v Budmericiach nebude

Liturgický kalendár

23.IV. pondelok Sv.Vojtech, biskup a mučeník – Sp
24.IV. utorok Sv.Juraj, mučeník, sv.Fidél kňaz -Ľsp
25.IV. streda Sv. Marek, evanjelista – Sviatok
26.IV. štvrtok Sv. Klétus , pápež
27.IV. piatok Sv. Zita
28.IV. sobota Sv. Peter Chanel, kňaz a mučeník – Ľsp

, ,