9. týždeň v cezročnom období

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

ut  5. jún 18:00 Budmerice Za † Petra Rášu
st  6. jún 18:00 Jablonec
Za † Stanislava Pociska, r.s.o.
18:30 Štefanová
Za † Jozef Kalného, rodičov a svokrovcov
št  7. jún 18:00 Budmerice
Za † Annu a Štefana Noskovičoví
pi  8. jún 15:00 Budmerice
POBOŽNOSŤ K BOŽIEMU MILOSRDENSTVU
16:30 Štefanová Za farníkov
17:00 Jablonec
Za † Michala a Annu Šaturoví a † deti
18:00 Budmerice
Na úmysel ordinára
so  9. jún 8:00 Budmerice
Za † Ľudmilu Moravčíkovú a rodičov
16:00 Štefanová
Za novomanželov Fialových
10.6. 8:00 Budmerice Za farníkov
9:30 Jablonec
Za † Štefana Nemca
9:30 Štefanová
Za † rodičov (25. výročie) a za † brata (15. výročie smrti)
15:00 Budmerice
Za birmovancov, ich rodičov a birmovných rodičov
14:00 Budmerice
Odpoludňajšia pobožnosť

Liturgický kalendár

4.VI. pondelok Sv.Kvirín, biskup a mučeník
5.VI. utorok Sv. Bonifác, biskup a mučeník – Sp
6.V. streda Sv. Norbert, biskup – Ľsp
7.V. štvrtok Sv. Róbert, reholník
8.VI. piatok Najsvätejšie Srdce Ježišovo – Slávnosť
9.VI. sobota Nepoškvrnené Srdce Panny Márie – Sp

Upratovanie:

2.8. t.r. v sobotu o 13:00 hod. prosíme tieto rodiny na ul. Červenej armády: Nosálová, Rajkovičová, Zelníková, Jakubčíková, Císarová, Juríková, Salanciová, Vištucká cesta: Švingalová, Upratovať sa bude poobede do obeda bude spoveď. Ďakujeme

Birmovka

V piatok 8.6. po sv. omši bude nácvik na birmovku. Treba, aby všetci birmovanci prišli na nácvik. Účasť nutná
V sobotu sv. spoveď pre birmovancov a ich rodičov a birmovných rodičov bude od 10:00 hod. Budeme traja spovedníci. Birmovanci musia prísť na sv. spoveď. Inak im nemôžem dať birmovný lístok. Nech aj birmovný rodič nezabudne, že tiež má pristúpiť k sv. spovedi
Po sv. spovedi si birmovanci zoberú odo mňa birmovný lístok. Nezabudnite si ho v nedeľu priniesť na Birmovku
Birmovný rodič počas vysluhovania sv. birmovania drží pravú ruku na pleci birmovanca.
Birmovanci nech sa zhromaždia v kostole medzi 14:30 a 14:40 hod. Obsadia aj birmovným rodičom im určené miesto

administrátor farnosti JCLic. JUDr. Mgr. Branislav Trubač

, , ,