10. týždeň v cezročnom období

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

ut  12. jún 18:00 Budmerice
Za † Vlastu Baxovú, pohrebná
st  13. jún 18:00 Jablonec
Za † rodinu Ponicovú a Feketeovú
18:00 Štefanová
Za † Ignáca a Helenu Schmidtových a syna Vladimíra
št  14. jún 18:00 Budmerice
Za † Petra Beneša a Štefániu, syna a vnuka
pi  15. jún 15:00 Budmerice
POBOŽNOSŤ K BOŽIEMU MILOSRDENSTVU
18:00 Budmerice
Za † Máriu a Štefana Neščákoví, syna Stanislava a vnuka Branislava
so  16. jún 8:00 Budmerice
Za zdravie a Božiu pomoc a poďakovanie sa P. Bohu
ne  17. jún 7:30 Budmerice
Za † Annu Matuškovú, pohrebná
9:00 Jablonec Za farníkov
9:30 Štefanová
Za † Karola Slávika, rodičov, bratov a sestry
10:30 Budmerice
Za † Libora Hašány, 30 rokov

Liturgický kalendár

11.VI. pondelok Sv.Barnabáš, apoštol – Sp
12.VI. utorok Sv. Ján z Fakundy, kňaz
13.VI. streda Sv. Anton Paduánsky, kňaz a učiteľ Cirkvi – Sp
14.VI. štvrtok Sv. Elizej, prorok
15.VI. piatok Sv. Vít, mučeník
16.VI. sobota Sv. Neit, mučeník – Sp

Upratovanie:

16.6. t.r. v sobotu o 8:30 hod. prosíme tieto rodiny na ul. J. Holčeka – rod. Jakubcová, Figurová, Švorcová, Glasová Poláková, Kunáková, Rampáchová, Rausová, Kainová a Bírová. Ďakujeme

Prvé sv. prijímanie

Nácvik na prvé sv. prijímanie bude v stredu o 16:00 hod. a vo štvrtok o 15:00 hod.

Komunita Cenacolo

Komunita Cenacolo Vás všetkých srdečne pozývajú na deň otvorených dverí. Dňa 23.6. o 14:00 v Komunitnom dome na Včelárskej paseke blízko Kráľovej pri Senci sa otvárajú dvere pre priateľov a rodičov Komunity Cenacolo. Čaká Vás bohatý program plný modlitby, ktorej hlavným bodom bude svätá omša s otcom arcibiskupom Stanislavom Zvolenským. Okrem toho bude program sprevádzaný tancom, spevom a biblickým predstavením, ktoré si pre Vás pripravili chlapci z komunitného domu.

, , ,