14. týždeň v cezročnom období

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

str. 11. júl 18:00 Štefanová
Za † Rudolfa a Jozefínu Izakovičových
pi  13. júl 8:00 Budmerice
Za † Máriu Valkovú, 15. výr. a manž. Jozefa, dcéru Štefániu
so  14. júl 8:00 Budmerice
Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Chovancovú
ne  15. júl 7:30 Budmerice Za farníkov
9:00 Jablonec
Za † Agátu Backovú a rodičov Štefániu a Juraja Mackuroví
9:30 Štefanová
Za † manželov Repašových a dcéru Zuzanu
10:30 Budmerice
Za † Máriu Rášovú, ročná a manžela

Sv. omše v Budmericiach v pondelok až štvrtok nebudú. V piatok a sobotu bude sv. omša ráno o 8:00 hod. V Jablonci sv. omša v stredu nebude. Od 9.7. do 12.7. ma zastupuje dp. Ján Záhradník z Vištuku

Liturgický kalendár:

Pondelok: Féria
Utorok: Féria
Streda: sv. Benedikta, opáta, patróna Európy Sviatok
Štvrtok: Féria
Piatok: Féria
Sobota: Ľ.spomienka
Nedeľa: Pätnásta nedeľa v cezročnom období

Upratovanie:

14.7. t.r. v sobotu o 8:30 hod. prosíme rodiny na ul. Podhájska: Gašparíková, Talapková, Boldišová, Milová, Machalová, Chovancová, Chovancová a na ul Juraja Holčeka Kostická, Rímešová a Stojkovičová. P. Boh zaplať

Poďakovanie

Vyslovujem poďakovanie p. Jozefovi Rášovi za misijný kríž, ktorý daroval a osadil zadarmo. P. Boh zaplať
V tomto týždni upratali ženy kaplnku na cintoríne. P. Boh zaplať

Podolínec

Odchod do Podolínca je v pondelok o 9:00 hod z Budmeríc spred ZŠ s MŠ a cca 9:15 hod spred školy v Jablonci

Milodary:

Veriaca z Budmeríc obetovala 100,- Eur pre potreby farnosti. P. Boh zaplať

, ,