16. týždeň v cezročnom období

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

ut  24. júl 18:00 Budmerice
Za † Ernesta a Helenu Tomašovičoví a syna Mareka
st  25. júl 18:00 Jablonec
Za † Gerváza a Annu Polakovičoví, dcéru Ivetku a r.o.s.
18:00 Štefanová
Poďakovanie Pánu Bohu za 80 rokov života
št  26. júl 8:00 Budmerice
Za † Štefana a Magdalénu Lackoví a zaťa Jaroslava
pi  27. júl 18:00 Budmerice
Za † Alojza a Jindřišku Baxoví a dcéru Martu
so  28. júl 8:00 Budmerice
Za † Alojza Hegeru
Štefanová
Za Božie požehnanie pre žijúcich obyvateľov i rodákov obce Štefanová a za spásu duší zosnulých
ne  29. júl 7:30 Budmerice Za farníkov
9:00 Jablonec
Za † Michala a Margitu Cíferský, syna Jána a dcéru Vierku
9:30 Štefanová
Za † Viktora a Anastáziu Kuricových (50. výročie smrti) a za † syna Mariána
10:30 Budmerice
Za † Ľudovíta Zelníka a manželku Máriu a dcéru Ľudmilu

Liturgický kalendár:

Pondelok: sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy Sviatok
Utorok: Féria
Streda: sv. Jakuba, apoštola Sviatok
Štvrtok: sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie Spomienka
Piatok: sv. Gorazda a spoločníkov Spomienka
Sobota: Panny Márie v sobotu Ľ.spomienka
Nedeľa: Sedemnásta nedeľa v cezročnom období

Upratovanie:

28.7. t.r. v sobotu o 8:30 hod. prosíme rodiny na ul. Juraja Holčeka: Belicová, Kulifajová, Poláková, Baničová, Dusíková, Pechová, Ochabová, Hrdlličková, Molnárová a Tisoňová. P. Boh zaplať

Dovolenka

Od 6. augusta do 24. augusta bude správca farnosti na dovolenke

Zbierka

Na budúcu nedeľu bude v Budmericiach zbierka na opravu kostola. Za Váš milodar vopred P. Boh zaplať

Ohlášky:

Dňa 25. augusta 2018 chcú v našej farnosti uzavrieť manželstvo Ing. Peter Hlodák z farnosti Breznička, filiálka Kalinovo a Michaela Grancová z farnosti Budmerice. Ak by niekto vedel o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Snúbencov vkladáme do našich modlitieb.

, , ,