18. týždeň v cezročnom období

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

str 8. aug 18:00 Štefanová
Za † Vladimíra Schmidta
ne 12. aug 9:00 Jablonec
Za † rodičov Justínu a Štefana a dcéry Honorátu a Milku
9:30 Štefanová Za † rodinu Malinovú a Feriancovú
10:30 Budmerice Za farníkov

 

Liturgický kalendár:

Pondelok: Premenenie Pána Sviatok
Utorok: Féria
Streda: sv. Dominika, kňaza Spomienka
Štvrtok: sv. Terézie Benedikty od kríža, panny a mučenícky, patrónky Európy Sviatok
Piatok: sv. Vavrinca, diakona a mučeníka Sviatok
Sobota: sv. Kláry, panny Spomienka
Nedeľa: Devätnásta nedeľa v cezročnom období

Upratovanie:

11.8. t.r. v sobotu o 8:30 hod. prosíme rodiny na ul. Juraja Holčeka: Lukačovičová, Študencová, Mondeková, Nižnanová a Pikulíková. P. Boh zaplať

Milodary:

Veriaca obetovala 100,- Eur pre potreby farnosti a zbierka na opravu kostola vyniesla 949,80 Eur

Dovolenka

Od 6. augusta do 24. augusta bude administrátor farnosti na dovolenke. Od 5.8. do 12.8. bude zastupovať d.p. Ján Záhradník z Vištuku. Pán farár Ján Zahradník nemôže šoférovať. Bude ho potrebné ísť v prípade pohrebu vziať do Vištuku
Ak by bol pohreb počas dovolenky, budú pohrebné sv. omše v kostole.

Púť

Na budúcu nedeľu bude púť v Častej k sviatku k Nanebovzatia P. Márie 12.8. t.r. o 9:45 hod – modlitba sv. ruženca a litánií a o 10:30 hod. na nádvorí sv. omša – hlavný celebrant vsdp. Ondrej Valach – titulárny kanonik nitrianskej kapituly

Ohlášky:

Dňa 25. augusta 2018 chcú v našej farnosti uzavrieť manželstvo Ing. Peter Hlodák z farnosti Breznička, filiálka Kalinovo a Michaela Grancová z farnosti Budmerice. Ak by niekto vedel o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Snúbencov vkladáme do našich modlitieb.

, , ,