25. týždeň v cezročnom období

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

po  24. sep 8:00 Budmerice Za † Vladimíra
ut  25. sep 18:00 Jablonec
Za † Františka a Helenu Dzíbeloví
st  26. sep 14:00 Budmerice
Za † Jána Moravčíka, pohrebná
št  27. sep 18:00 Budmerice
Za † Jozefa Hlavatý, 20. výr
pi  28. sep 15:00 Budmerice
POBOŽNOSŤ K BOŽIEMU MILOSRDENSTVU
18:00 Budmerice
Za † rodičov Krajčovičoví a † manžela
so  29. sep 8:00 Budmerice
Za † Antona, Máriu Halešoví a st. rodičov
ne  30. sep 7:30 Budmerice
Za † Máriu Kočiovú a † súrodencov
9:00 Jablonec Za farníkov
9:30 Štefanová
Za † Jozefa a Filoménu Vaškových, za † † rodičov a starých rodičov
10:30 Budmerice
Za † Helenu a Pavla Nemcoví a † deti Ivan a Jozef

V stredu bude pohrebná sv. omša o 14:00 hod. na cintoríne. (zvonček pre náklady kaplnky na cintoríne). Na budúcu nedeľu bude o 10:30 hod. detská sv. omša

Liturgický kalendár

24.IX. pondelok Sv. Gerard, biskup a mučeník
25.IX. utorok Sv. Kleopas, Pánov učeník
26.IX. streda Sv. Kozma a Damián, mučeníci – Ľsp
27.IX. štvrtok Sv. Vincent de Paul, kňaz – Ľsp
28.IX. piatok Sv. Václav, mučeník – Ľsp
29.IX. sobota Sv. Michal,Gabriel a Rafael, archanjeli – Sviatok

Upratovanie

29.9. t.r. po sv. omši prosíme rodiny na ul Jána Rašu Matúšková, Zetochová, Valková, Nahálková, Čechová, Halenárová, Tekulová, Braunová, Rybecká a Brniaková. P. Boh zaplať

Milodary

Veriaca z Jablonca obetovala 100,- Eur. P.Boh zaplať

,