27. týždeň v cezročnom období

Bohoslužby v Budmericiach a Jablonci

ut  9. okt 17:30 Budmerice
Za + Jozefa a Jozefínu Moravčikoví a rodičov
st  10. okt 17:30 Jablonec
Za + Františka Kirinoviča a rodičov Vaškových a Fojtíkových
št  11. okt 17:30 Budmerice
Za + Jána a Máriu Saskoví a rodičov
pi  12. okt 15:00 Budmerice
POBOŽNOSŤ K BOŽIEMU MILOSRDENSTVU
17:30 Budmerice
Za + Annu Koričovú
so  13. okt 8:00 Budmerice
Za + Vladimíra Beneša, ročná
ne  14. okt 7:30 Budmerice Za farníkov
9:00 Jablonec
Za + Máriu a Jaroslava Belicoví, Jozefínu a Valentína Saboví
10:30 Budmerice
Za poďakovanie sa Pánu Bohu za dožitých 90 rokov

Liturgický kalendár:

Pondelok: Féria
Utorok: Féria
Streda: Féria
Štvrtok: sv. Jána XXIII., pápeža Ľ.spomienka
Piatok: Féria
Sobota: Panny Márie v sobotu Ľ.spomienka
Nedeľa: Dvadsiata ôsma nedeľa v cezročnom období

Upratovanie: 13.10. t.r. po sv. omši prosíme rodiny na ul. Jána Rašu – Šabranová, Uhlíková, Fraňová, ul. Červenej armády: Holúbeková, Krchnáková, Sirotová, Ochabová, Krajčovičová, Mladenová a Tomašovičová P. Boh zaplať

Milodary: veriaci obetovali 180,- Eur P. Boh zaplať

Cez týždeň modlitba sv. ruženca o 17:30 hod. a po modlite sv. omša

V utorok bude o 19:00 hod. katechéza pre dospelých

Na budúci piatok stretko mládeže na fare.

Na budúcu nedeľu budeš stretko miništrantov o 15:00 hod

, ,