30. týždeň v cezročnom období

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

po  29. okt 7:30 Budmerice
ut  30. okt 17:30 Jablonec
Za + Jozefa a Máriu Baničoví a + deti, + Emíliu, syna Jozefa a r.o.s.
st  31. okt 18:00 Budmerice
Za + Imricha a Annu Peškoví, Štefana a Boženu Dusíkoví a + deti
št  1. nov 9:00 Jablonec Za farníkov
9:30 Štefanová
za živých a zosnulých kňazov tu pôsobiacich
10:30 Budmerice
Za + Moniku Študencovú, ročná
pi  2. nov 17:00 Jablonec
Za + Jozefa Zelníka a r.o.s.a + súrodencov
17:00 Štefanová
za všetkých verných zosnulých
18:00 Budmerice
Za všetkých zomrelých
so  3. nov 8:00 Budmerice
Za zdravie a Božiu pomoc pre krstného syna
ne  4. nov 7:30 Budmerice Za farníkov
9:00 Jablonec
Za + Agnešu Hasíkovú, + rodinu Hyncovú a Hasíkovú
9:30 Štefanová
za + Karola a súrodencov
10:30 Budmerice
Za + Jozefa a Ľudmilu Miškovičoví

Sv. omša v stredu o 18:00 hod. v Budmericiach bude s platnosťou zo sviatku Všetkých svätých

Upratovanie:

3.11. t.r. po sv. omši prosíme rodiny na ul. Revolučná: Oscitá, Hrdlilčková, Krasňanská, Machalová, Polčicová, Moravčíková, Sobolíková, Országhová, Benešová a Drefková. P. Boh zaplať

V Jablonci sv. Omša v utorok o 17:30 ruženec a po sv. omša

Vysluhovanie sviatosti zmierenia:

Sv. spoveď v utorok v Jablonci a piatok polhodinu pred sv. omšou

Sv. spoveď v Budmericiach v pondelok ráno polhodinu pred sv. omšou, stredu polhodinu pred sv. omšou a prípadne aj po nej, vo štvrtok po sv. omši.

Možnosť získať úplné odpustky:

2. novembra – návšteva kostola, modlitba Otče náš a Verím v Boha a tri obvyklé podmienky
(sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca)
1. až 8. novembra – návšteva cintorína a modlitba za zosnulých a tri obvyklé podmienky

Liturgický kalendár:

štvrtok 1.11. – slávnosť Všetkých svätých – prikázaný sviatok
piatok 2.11. – spomienka na všetkých verných zosnulých

Sviečka za nenarodené deti:

Fórum života organizuje s podporou a požehnaním otcov biskupov už pätnásty ročník celoslovenskej kampane Sviečka za nenarodené deti. Cieľom kampane je pripomenúť si osud nenarodených detí, ktoré zomreli pri spontánnom alebo umelom potrate. Spomienku na tieto deti je možné vyjadriť symbolicky večer 2. novembra v deň Pamiatky zosnulých zapálením sviečky a modlitbou alebo pietnym stíšením v kruhu rodiny. Túto kampaň a aktivity na ochranu života od počatia je možné podporiť zakúpením originálnej bielej sviečky. Sviečku si môžete zakúpiť vzadu na stolíku. Plastová 1,- Eur a sklená 4,- Eur.

, , , ,