Na Dušičky

Utíchli lesy, sady,
len človek
nevníma čas.
Raz,
v roku sa zastaví
a spomenie
na Božie páky.
Na prežitie chvíľ,
stými čo tu boli,
milí, dobrí, takí…
Daruj im nádej
Knieža pokoja,
Ježiš,
láska dušičiek
i moja.

Milada Marušincová, z pripravovanej zbierky.