31. týždeň v cezročnom období

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

ut  6. nov 17:00 Budmerice
Za + Michala a Annu Kunákoví a r.o.s.
st  7. nov 17:00 Jablonec
Za + rodinu Novosedlíkovú, Švorcovu a Rozenbergovú
17:00 Štefanová
za + Boženu, Zlaticu a Kláru
št  8. nov 17:00 Budmerice
Za + Štefana a Agnešu Bacigáloví a r.o.s.
pi  9. nov 15:00 Budmerice
POBOŽNOSŤ K BOŽIEMU MILOSRDENSTVU
17:00 Budmerice
Za + Jána a Máriu Hrdličkoví, syna Ivana
so  10. nov 8:00 Budmerice
Za zdravie a Božiu pomoc pre sestru Helenku
ne  11. nov 7:30 Budmerice
Za + Ladislava Mladenov a rodičov
9:00 Jablonec
Za + Jozefa Dudeka, ročná
9:30 Štefanová
za + Jozefa a Pavlínu Kirinovičových
10:30 Budmerice Za farníkov

Upratovanie:

10.11. t.r. po sv. omši prosíme rodiny na ul. Revolučná: Kuchtová, Jelemenská, Krajčíková, Rajkovičová, Žiačiková, Miškovičová, Haršanyová, Oscitá, Junasová a Šmidová. P. Boh zaplať

Svätomartinská zbierka:

Na budúcu nedeľu 11. novembra si pripomíname sviatok sv. Martina – patróna našej arcidiecézy. V tento deň (11.11.) sa uskutoční tradičná dobročinná svätomartinská zbierka. Jej účelom je v tomto roku poskytnutie podpory na výstavbu spoločenskej miestnosti pre 240 ľudí v pastoračnom centre blahoslavenej Anny Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom, ktoré je zamerané na preventívnu, formačnú a uzdravujúcu službu pre mladých ľudí.

Možnosť získať úplné odpustky:

Až do 8. novembra každý deň môžeme získať úplné odpustky pre duše v očistci. Podmienky sú takéto: – návšteva cintorína a modlitba za zosnulých a tri obvyklé podmienky (sv. spoveď, sv. prijímanie, ak je možné v ten deň, a modlitba na úmysel Svätého Otca)

Liturgický kalendár:

piatok 9.11. – výročie posviacky Lateránskej baziliky v Ríme, sviatok
sobota 10.11. – sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi
nedeľa 11.11. – sv. Martina z Tours, biskupa

 

, , ,