33. týždeň v cezročnom období

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

po  19. nov 8:00 Budmerice
ut  20. nov 17:00 Budmerice
Za + Helenu Grelovú a jej + rodičov
st  21. nov 17:00 Jablonec
Za + Emíliu a Mariana Duratných
št  22. nov 16:00 Štefanová
za + Petronelu a Jána Hájičkových, – dcéru Annu a zaťa Štefana
17:00 Budmerice
Za + Lenku a Michala Soboloví a + Alojza a Jána Završanoví
pi  23. nov 15:00 Budmerice
POBOŽNOSŤ K BOŽIEMU MILOSRDENSTVU
17:00 Budmerice
Za + Jána Belu a r.o.s.
so  24. nov 8:00 Budmerice
Za + Alojza Študenca a rodičov a brata
ne  25. nov 7:30 Budmerice Za farníkov
9:00 Jablonec
Za + rodi. Šaturovú a Nemovú, + Františka Dankoviča a za živú rodinu
9:30 Štefanová
za + Františka Jakuša (1. výročie smrti)
10:30 Budmerice
Za + Bohumila Miškoviča, 5. výr.

Liturgický kalendár:

Pondelok: Féria
Utorok: bl. Anky Kolesárovej Ľ.spomienka
Streda: Obetovanie Panny Márie Spomienka
Štvrtok: sv. Cecílie, panny a mučenice Spomienka
Piatok: Féria
Sobota: sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza, a spoločníkov, mučeníkov Spomienka
Nedeľa: KRISTA KRÁĽA

Upratovanie:

24.11. t.r. po sv. omši prosíme rodiny na ul. Červenej armády: Zelníková, Jakubčíková, Císarová, Martinková, Juríková, Salanciová, Švingalová, ul. Juraja Holčeka: Jakubcová, Švorcová a Glasová. P. Boh zaplať

Milodary:

Veriaca z Budmeríc obetovala na opravu kostola 50,- Eur P.Boh zaplať.

Na budúcu nedeľu nebude zvonček ale po sv. omši bude zbierka. Výťažok zbierky sa rozdelí časť pôjde na bežné výdaje (vo výške priemerného týždenného zvončeka) a zvyšok pôjde na opravu kostola

, ,