PROGRAM MISIÍ BÁHOŇ – JARNÁ

Sobota 17.11.
Báhoň: 18.00 Sv. omša, slávnostné zahájenie Sv. misií

Nedeľa 18.11.
Báhoň: 7.30 Sv. omša s misijnou kázňou
Jarná: 9.00 Sv. omša s misijnou kázňou
Báhoň: 10.30 Sv. omša s misijnou kázňou
Báhoň: 14.00 Katechéza pre mužov
Báhoň: 15.30 Katechéza pre ženy

Pondelok 19.11.
Báhoň: evanjelizačný program pre žiakov ZŠ
Báhoň: 18.00 Sv. omša s misijnou kázňou

Utorok 20.11.
8.00 spovedanie chorých po domoch
Báhoň: 18.00 Sv. omša s misijnou kázňou

Streda 21.11.
Báhoň: 9.00 DSS
Jarná: 17.00 Sv. omša s misijnou kázňou
Báhoň: 18.00 Sv. omša s misijnou kázňou

Štvrtok 22.11.
Báhoň: 18.00 Sv. omša s misijnou kázňou – po Sv. omši adorácia pred sviatosťou oltárnou spojená s odprosujúcou pobožnosťou

Piatok 23.11.
Báhoň: 10.00 Sv. omša pre starších a chorých spojená s vysluhovaním sviatosti pomazania chorých
Báhoň: 18.00 Sv. omša pre deti, mládež a birmovancov, po Sv. omši evanjelizačný program pre deti, mládež a birmovancov

Sobota 24.11.
Báhoň: 17.30 Novéna k Matke ustavičnej pomoci
Báhoň: 18.00 Sv. omša s misijnou kázňou

Nedeľa 25.11.
Báhoň: 7.30 Sv. omša s misijnou kázňou + požehnanie devocionálií
Jarná: 9.00 Sv. omša s misijnou kázňou a požehnanie misijného kríža
Báhoň: 10.30 Sv. omša s misijnou kázňou a požehnanie misijného kríža
Svätá spoveď 1 hodinu pred každou Sv. omšou