PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

po  3. dec 8:00 Budmerice
Za poďakovanie a za Božiu pomoc z príležitosti dožitých 80 rokov
ut  4. dec 17:00 Budmerice
Za + Jozefa a Alžbetu Krajčovičoví a dcéru
st  5. dec 17:00 Budmerice
Mikuláška pobožnosť
17:00 Štefanová
za + Annu a syna Vladimíra Schmidtových
št  6. dec 17:00 Budmerice
Za + František a Justínu Krajčovičoví
pi  7. dec 8:00 Štefanová
za + Štefana Belicu
17:00 Jablonec
Za + Katarínu Vachunovú, ročná
18:00 Budmerice
Za ctiteľov Božského srdca Ježišovho
so  8. dec 9:00 Jablonec
Za + Annu a Gerváza Polakovičoví a r.o.s., súrodencov a dcéru Ivetu
9:30 Štefanová na úmysel
10:30 Budmerice Za farníkov
ne  9. dec 7:30 Budmerice Za farníkov
9:00 Jablonec
Za + rodinu Tibenskú a Kišovú
9:30 Štefanová
za + rodičov Horeckých a synov
10:30 Budmerice
Za + Karola a Máriu Chynoradských

V stredu o 17:00 hod. bude Mikuláška pobožnosť

Liturgický kalendár:

Pondelok: sv. Františka Xaverského, kňaza Spomienka
Utorok: Féria
Streda: Féria
Štvrtok: sv. Mikuláša, biskupa Ľ.spomienka
Piatok: sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi Spomienka
Sobota: NEPOŠKVRNENÉ POČATIE PANNY MÁRIE, prikázaná slávnosť
Nedeľa: DRUHÁ ADVENTNÁ

Upratovanie:

v piatok 7.12. t.r. po sv. omši prosíme rodiny na ul. Juraja Holčeka: Vadovičová, Pešková, Homzová, Krchnáková, Mičková, Stojkovičová, ul. Podhájska: Trebatická, Hrežová, Vrábelová a Bócová . P. Boh zaplať

Milodary:

na kostol po odpočítaní zvončeka zostalo na opravu kostola 1092,- Eur a veriaci poslal na účet na opravu kostola 100,- Eur P. Boh zaplať. Doposiaľ sa na opravu vyzbieralo spolu 3485,75 Eur

V sobotu je prikázaný sviatok.

Sv. omše budú takto v piatok večer s platnosťou z prikázaného sviatku Nepoškvrneného počatia P. Márie v Jablonci o 17:00 hod. a v Budmericiach o 18:00 hod. a v sobotu v Jablonci o 9:00 a v Budmericiach o 10:30 hod.

Sv. spoveď

Sv. spoveď k prvému piatku pred sv. omšami.

Sv. spoveď k Vianočným sviatkom bude v Jablonci 15. decembra t.r. a v Budmericiach 16. decembra t.r.

, , ,