DRUHÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

ut  11. dec 17:00 Budmerice
Za zdravie a Božiu pomoc a poďakovanie za 75 rokov života
st  12. dec 8:00 Budmerice
Za upevnenie vo viere
št  13. dec 8:00 Budmerice
Za + Teréziu a Jozefa Študencových a dcéru Annu
pi  14. dec 17:00 Budmerice
Za + Antona Pecho a manželku Annu a r.o.s.
so  15. dec 16:00 Jablonec
Za + Miroslava Krasňanského a r.o.s. a Jána Sináka
16.12. 7:30 Budmerice
Za + Etelu a Venantiusa Oscitých a + syna Jána
9:00 Jablonec Za farníkov
9:30 Štefanová
za + Františka a Annu Gážiových – a za + rodičov a svokrovcov
16:30 Budmerice
Za + Vilmu a Ondreja Mikovčák

Liturgický kalendár:

Pondelok: Féria
Utorok: Féria
Streda: Féria
Štvrtok: sv. Lucie, panny a mučenice Spomienka
Piatok: sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi Spomienka
Sobota:
Nedeľa: Tretia adventná nedeľa

Upratovanie: v sobotu 15.12. t.r. o 8:30 hod. prosíme rodiny na ul. Podhájska: McCauley, Talapková, Sklenárová, Boldišová, Machalová, Chovancová, Chovancová, ul. Juraja Holčeka: Kostická, Stojkovičová, Ondrušková, Matúšková, Kulifajová, Tištanová, Lehnertová, Dugovičová . V tento deň sa bude robiť veľké upratovanie. Prosíme aj ďalších farníkov o pomoc. P. Boh zaplať

Milodary: veriaca z Budmeríc obetovala 100,- Eur. P. Boh zaplať

Na budúcu nedeľu t.j. 16.12. t.r. budú sv. omše v Budmericiach ráno o 7:30 hod. a večer o 16:30 hod.

V utorok katechéza pre dospelých o 19:00 hod.

Sv. spoveď chorých a nevládnych vo štvrtok v Budmericiach a v piatok v Jablonci

Sv. spoveď k Vianočným sviatkom bude v Jablonci 15. decembra t.r. od 15:00 do 16:00 hod. a v Budmericiach 16. decembra t.r. od 14:30 do 16:30 hod.

sv. omše v Budmericiach v stredu a vo štvrtok ráno o 8:00 hod.