Vianoce

Bohoslužby v Budmericiach a Jablonci

po  24. dec 22:30 Jablonec
Za + Dezidera Bednárovského, r.o.s. a + súrodencov
ut  25. dec 0:00 Budmerice
Za mojich osobných dobrodincov
9:00 Jablonec Za farníkov
10:30 Budmerice
Za + Venanciu Zichovú
st  26. dec 9:00 Jablonec
Za + rodinu Špajdľovú a Štibrany
10:30 Budmerice
Za + Bernardína Bednáriková, 25.výročie
št  27. dec 8:00 Budmerice Za dobrodincov
pi  28. dec 8:00 Budmerice
Za + Štefana , Angela a Filipa
so  29. dec 8:00 Budmerice
Za zdravie a Božiu pomoc a poďakovanie pre krstné deti
ne  30. dec 7:30 Budmerice Za farníkov
9:00 Jablonec
Za + Helenu a Františka Dzíbeloví
10:30 Budmerice
Za + Štefana Sokoloviča, rodičov Jozefa, Máriu a st. rodičov

Na sviatok sv. Štefana o 15:00 hod. bude jasličková pobožnosť v Budmericiach, ktorú si pripravili naše deti z farnosti

V nedeľu 30.12.2018 o 10:30 bude detská sv. omša

V utorok na sviatok Narodenia Pána bude po sv. omšiach bude farská ofera ( aj pri polnočnej sv. omši). Za Váš milodar vopred P. Boh zaplať

V nedeľu 30.12.2018 o 15:00 hod. bude v Budmericiach Vianočný koncert Chorus angelicus. Výťažok z zbierky z príležitosti koncertu bude použitý na opravu kostola v Budmericiach

Ďakujem všetkým, ktorí pripravili vianočnú výzdobu

Liturgický kalendár:

Pondelok: Féria
Utorok: NARODENIE PÁNA Slávnosť
Streda: sv. Štefana, prvého mučeníka Sviatok
Štvrtok: sv. Jána apoštola a evanjelistu Sviatok
Piatok: sv. Neviniatok, mučeníkov Sviatok
Sobota: Piaty deň oktávy Narodenia Pána
Nedeľa: SVÄTEJ RODINY JEŽIŠA, MÁRIE A JOZEFA

Upratovanie:

v sobotu 29.12. t.r. o 8:30 hod. prosíme rodiny na ul. Juraja Holčeka: Buttková, Mocpajchelová, Čulenová, Somorovská, Pérová, Lukačovičová, Študencová, Mondekvá, Nižnanová,
Trnavská cesta: Pikulíková. P. Boh zaplať