Vianočné obdobie

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

po  31. dec 16:00 Jablonec
Za + Michala a Annu Šaturoví, syna Jozefa a dcéry
16:00 Budmerice
Za + Michala a Máriu Putecoví
16:30 Štefanová
za + Augustína a Helenu Radoských
ut  1. jan 7:30 Budmerice Za farníkov
9:00 Jablonec
Za + Štefana a Máriu Špajdľoví
9:30 Štefanová
za + Michala a Ľudmilu Miklášových – a syna Milana
10:30 Budmerice
Za + Bohumila Hlavatého, 10. výročie
st  2. jan 8:00 Budmerice
Za zdravie a Božiu pomoc pre Ladislava
št  3. jan 8:00 Budmerice
pi  4. jan 8:00 Budmerice
Za + Jána a Ludviku Nešťákoví a r.o.s.
8:00 Štefanová na úmysel
so  5. jan 8:00 Budmerice
Za + rodičov Rášových a Danihelových
ne  6. jan 7:30 Budmerice Za farníkov
9:00 Jablonec
Za + Jána a Annu Šaturových, nevestu Ľudmilu a vnuka Jozefa
9:30 Štefanová
za + Timoteja a Máriu Vlaškových
10:30 Budmerice
Za + Jozefa a Ľudmilu Tomašovičoví a r.o.s.

Vo štvrtok je ráno voľný úmysel. Môžete si prísť nahlásiť sv. omšu

Získanie úplných odpustkov:

v pondelok – hymnus Teba, Bože, chválime… v utorok – hymnus Príď Duchu svätý…

Liturgický kalendár:

utorok – slávnosť Bohorodičky
streda – sv. Bazila Veľkého a Gregora Nazianského, bisk. a učiteľov Cirkvi
štvrtok – Najsvätejšieho mena Ježiš
nedeľa – Zjavenie Pána

Upratovanie:

v sobotu 5.1. t.r. o 8:30 hod. prosíme rodiny na ul. Trnavská cesta: Poláková, Polakovičová, ul. Juraja Holčeka: Sedliaková, Némethová, Somorovská, Somorovská, Haláková, Podmajerská, Baxová a Stranovská P. Boh zaplať

Ofera

Na nový rok bude tradičná novoročná ofera. Za Váš milodar vopred P. Boh zaplať

Štatistika

Na Silvestra 31.12.2018 bude štatistika za rok 2018 + sv. omša s koncoročnou pobožnosťou v Jablonci a Budmericiach o 16:00 hod.

Požehnanie domov:

Kto má záujem o posviacku domu z príležitosti sviatku Zjavenia Pána – Troch kráľov prihláste sa v sakristií alebo zavolajte správcu farnosti.