1. týždeň v Cezročnom období

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

po  14. jan 13:30 Štefanová
Za + Augustínu Hrdličkovú – (pohrebná sv. omša)
17:00 Budmerice
Za zdravie a Božiu pomoc pre Romana
ut  15. jan 14:00 Budmerice
Za + Lýdiu Bakovú, pohrebná
st  16. jan 8:00 Budmerice
17:00 Štefanová
Za + Jozefa Kalného, rodičov a svokrovcov
št  17. jan 17:00 Budmerice
Za zdravie a Božiu pomoc k 76. a 78. narodeninám
pi  18. jan 17:00 Budmerice
Za + Stanislava Riečičiara a rodičov
so  19. jan 8:00 Budmerice
Za + Jána a Annu Mičkoví a st.r.o.s.
ne  20. jan 7:30 Budmerice
Za + Serafínu Študencovú
9:00 Jablonec Za farníkov
9:30 Štefanová
Poďakovanie Pánu Bohu za 90 r. života
10:30 Budmerice
Poďakovanie sa P. Bohu za 40. rokov spoločného života v manželstve

Liturgický kalendár:

Pondelok: Féria
Utorok: Féria
Streda: Féria
Štvrtok: sv. Antona, opáta Spomienka
Piatok: Féria
Sobota: Panny Márie v sobotu Ľ.spomienka
Nedeľa: Druhá nedeľa v cezročnom období

Upratovanie:

v sobotu 19.1. t.r. o 8:30 hod. prosíme rodiny na ul. Jána Rášu: Okuliarová, Kvaková, Kordošová, Lukačovičová, Baxová, Chalúpková, Potočná, Lukačovičová, Štrbová a Trajdová P. Boh zaplať

Ja, Katarína Vám píšem

Dňa 19. januára t.r., t.j. v sobotu sa v Kultúrnom dome o 17:00 hod. uskutoční divadelné predstavenie s názvom: „Ja, Katarína Vám píšem“ o sv. Kataríne.

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov:

V piatok 18. januára začíname Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.