2. týždeň v Cezročnom období

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

po  21. jan 8:00 Budmerice
Za + Miroslava Chovanca, 14. výr.
ut  22. jan 17:00 Budmerice
Za + Alenu Dusíkovú
st  23. jan 17:00 Budmerice
Za + Mariána Radináka a + synov
17:00 Štefanová
Za + Rafaela, rodičov, bratov, švagrov a starých rodičov
št  24. jan 17:00 Budmerice
Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Bukovú
pi  25. jan 15:00 Budmerice
Pobožnosť Božiemu milosrdenstvu
17:00 Budmerice
Za zdravie a Božiu pomoc pre Jozefínu
so  26. jan 8:00 Budmerice
Za + Annu a Vojtecha Nemcoví a za bratov
ne  27. jan 7:30 Budmerice
Za + Jána a Annu Mičkoví a st.r.o.s.
9:00 Jablonec
Za + Antona Jedináka a rodina a Mateja Kolembusa
9:30 Štefanová
Za + Irenu Mikušovú
10:30 Budmerice Za farníkov

Na budúci týždeň v Budmericiach po sv. omšiach je možné prihlásiť si úmysly na ranné sv. omše cez týždeň

V utorok 22. januára t.r. bude katechéza pre dospelých o 19:00 hod.

Na budúcu nedeľu bude v Budmericiach zbierka na opravu kostola. V tento deň nebude zvonček.

V Jablonci na budúcu nedeľu bude zbierka na dopravu pre pána kostolníka

Liturgický kalendár:

Pondelok: sv. Agnesy, panny a mučenice Spomienka
Utorok: Féria
Streda: Féria
Štvrtok: sv. Františka, Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi Spomienka
Piatok: Féria
Sobota: Panny Márie v sobotu Ľ.spomienka
Nedeľa: Tretia nedeľa v cezročnom období

Upratovanie:

v sobotu 26.1. t.r. o 8:30 hod. prosíme rodiny na ul. Jána Rašu: Kačincová, Uhlíková, Hrabovská, Gažová, Svrčková, Kostická, Kostická, Rybecká, Vydrová a Tomašovičová. P. Boh zaplať

Milodary:

Veriaci z Jablonca obetoval 50,- Eur Veriaci z Budmeríc obetovali na potreby farnosti100,- Eur a 50,- Eur na opravu kostola. P. Boh zaplať