3. týždeň v Cezročnom období

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

po  28. jan 8:00 Budmerice
Za + Jozefa a Rozáliu Baxoví a r.o.s.
ut  29. jan 14:00 Budmerice
Za + Eduarda Furičku, pohrebná
st  30. jan 17:00 Jablonec
Za + Stanislava Pociska a r.o.s.
17:00 Štefanová
Za + rod. Brestovanskú, sestry, bratov, – švagriné a švagrov
št  31. jan 17:00 Budmerice
Za + Štefana Ogiboviča
pi  1. feb 8:00 Štefanová
na úmysel otca arcibiskupa
15:00 Budmerice
Pobožnosť Božiemu milosrdenstvu
17:00 Jablonec
Za + Agnešu Hasíkovú a rodinu Hyncovú a Hasíkovú
18:00 Budmerice
Za ctiteľov Božského srdca Ježišovho
so  2. feb 8:00 Budmerice
Za + Annu a Vojtecha Nemcoví a za bratov
9:00 Jablonec Na úmysel
ne  3. feb 7:30 Budmerice
Za + Štefana a Annu Študencoví a vnuka
9:00 Jablonec
Za + rodinu Šaturovú a Némovú a Františka Dankoviča
9:30 Štefanová
Za Božie požehnanie a zdravie (105)
10:30 Budmerice Za farníkov

Liturgický kalendár:

Pondelok: sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi Spomienka
Utorok: Féria
Streda: Féria
Štvrtok: sv. Jána Bosca, kňaza Spomienka
Piatok: Féria
Sobota: OBETOVANIE PÁNA Sviatok
Nedeľa: Štvrtá nedeľa v cezročnom období

Upratovanie:

v sobotu 2.2. t.r. o 9:00 hod. prosíme rodiny na ul. Jána Rašu: Nahálková, Haršányová, Miškovičová, Miškovičová, Šlachtová, Chobotová, Šavarová, Vydrová, Oškerová a Drefková. P. Boh zaplať

Milodary:

Veriaca rodina z Budmeríc obetovala na opravu kostola 100,- Eur. Doposiaľ sa na opravu kostola vybralo 4537,95 Eur. P. Boh zaplať

Stretnutie rodín

Na prvú nedeľu mesiaca 3.2. t.r. bude stretnutie rodín na fare o 16:00 hod.

Spomienka sv. Blažeja

Spomienka sv. Blažeja sa v tomto roku neslávi lebo je nedeľa. Avšak požehnanie hrdla sa môže udeliť. Požehnanie hrdla bude spoločné, po nedeľných sv. omšiach

Sv. spoveď k prvému piatku

Sv. spoveď k prvému piatku pred sv. omšami ako býva zvykom